SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
BKZHá - mini 4+1
Číslo
Čas
10:15
Dátum
13.12.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Pezinok Č CH
B
Hostia
ŠKP D
Konečný
výsledok
10
1
Polčas
(5')
5
Výsledok
(10')
10
1
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Jakub Šubin
28210
6
Emily Lukovská
XXX16
9
Adela Baňáková
28370
13
Kokai Zuzka
XXX14
1;2;3;4;5
6;7;8;9;10
10
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Ana Ivanova
26501
2
Nela Siváková
25721
1
1
3
Ella Fischer
27241
4
Adela Sailerová
26379
5
Vargová K.
XXX10
6
Dominika Orbanová
27756
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:40
13
1:0
02:11
13
2:0
02:34
13
3:0
03:26
13
4:0
04:14
13
5:0
2.polčas
m's''
A
B
akcia
05:35
13
6:0
06:27
13
7:0
07:11
2
7:1
08:06
13
8:1
09:04
13
9:1
09:49
13
10:1
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca