SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
BKZHá - mini 4+1
Číslo
Čas
10:30
Dátum
13.12.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Modra CH
B
Hostia
Modra 1 D
Konečný
výsledok
4
4
Polčas
(5')
1
1
Výsledok
(10')
4
4
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Černák
XXX15
2
1
4
Peško
XXXX1
1
1
5
Švarc
XXX12
3
1
6
Dvorský
XXX14
7
Zrison
XXX16
8
Pisca
XXXX8
4
1
9
Šikula
XXXX9
13
Kováčovič
XXX10
14
Turdiar
XXX13
15
Maximčák
XXX11
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
šimková
XXX11
3;4
2
7
Valková
XXX15
8
Kováčová
XXX14
9
jamegová
XXX16
10
Neznamy Hrac 10
XXX10
1
2
2
19
nagyová
XXX13
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:36
4
1:0
03:49
10
1:1
2.polčas
m's''
A
B
akcia
05:58
2
2:1
06:19
5
3:1
06:51
10
3:2
07:18
4
3:3
08:52
8
4:3
09:18
4
4:4
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca