SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mini NRKZHá 4+1
Číslo
Čas
12:20
Dátum
07.12.2022
Miesto
MŠH Šaľa
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
HSK Legends Šaľa
B
Hostia
Topoľčany 1
Konečný
výsledok
6
9
Polčas
(30')
6
9
Výsledok
(60')
6
9
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Artúr Bunney
30942
2
Samo Ježo
27743
11
Agnez May Bunney
27981
15
Sebastian Lencses
25450
16
Timotej šleger
26354
[1];2;3;[4];6
5
21
Juraj Szabo
27739
5
1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Katarína Dubajová
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Liliana Boledovičová
27891
4
Laura Adamcová
27967
5
Ellie Rafaelová
26077
6
Sofia Štrbáková
27895
8
Zoe Ivanová
26071
2;4;5;6;7;8;9
7
9
Alžbeta Škorcová
26870
1;3
2
14
Nina Ondrejková
27894
18
Karin Bachanová
26613
20
Sára Rosová
27898
A
ZVD:
Liliana Gogová
Podpis:
B
Tréner:
Daniela Ivanová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Gyárfásová Mária
Zdravotná služba:
Boltenkov Alexander
Časomerač:
Sedlárová Hana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Sýkorová Hana
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:12
9
0:1
00:36
16
1:1
03:18
8
1:2
03:52
9
1:3
04:08
16
2:3
04:49
8
2:4
05:10
8
2:5
05:56
8
2:6
06:15
16
3:6
06:18
8
3:7
06:53
16
4:7
07:16
21
5:7
07:27
8
5:8
09:21
16
6:8
09:54
8
6:9
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca