SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TKZHá prípravka
Číslo
B-5
Čas
11:40
Dátum
12.02.2023
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Lehnice
B
Hostia
Topoľníky
Konečný
výsledok
7
14
Polčas
(15')
2
7
Výsledok
(30')
7
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
25
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lili Szocs
27859
7
Simon Szitási
27855
9
Vivien Kovács
26633
10
Sára Kovačičová
27861
12
Dominika Gyurkovics
26628
13
Zsófia Kosárová
27862
15
Laura Egyed
26634
17
Nela Tomešeková
27851
5
1
18
Tamara Skubi
27864
20
LILY BINDICS
26972
1;2
3;4;❼;6;7
6
93
Bölcskei Eszter 2014
XXXX1
A
ZVD:
Georgína Bergendyová
Podpis:
B
Tréner:
Ozsvald Tünde
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Boglárka Papp
27606
3
Noémi Miklášová
26236
2
12;13
3
4
Emma Nagy
30229
5
Diana Komjátiová
27275
8;14
2
8
Lili Ollári
30064
3;4;6;7
9;10
6
10
Dorka Kovácsová
27581
11
Kovács Boglárka 2012
XXXX1
13
Zsófi Döményová
30070
1
1
16
Rebeka Lubicsek
27580
18
Zara Eszter Nogellová
26287
5
11
2
A
ZVD:
Orsolya Rajkovics
Podpis:
B
Tréner:
Orsolya Rajkovics
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Slick Henrieta
Zdravotná služba:
Mgr. Hervay Kristína
Časomerač:
Lelkesová Andrea
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Slick Henrieta
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:11
13
0:1
02:15
3
0:2
05:33
20
1:2
06:45
8
1:3
07:14
8
1:4
11:11
18
1:5
11:54
8
1:6
12:17
20
2:6
13:13
8
2:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
17:44
5
2:8
19:39
20
3:8
19:51
8
3:9
20:16
20
4:9
21:59
20
Nepr7m
22:23
8
4:10
25:29
18
4:11
25:55
17
5:11
26:15
3
5:12
26:38
20
6:12
27:05
3
6:13
29:34
20
7:13
29:53
5
7:14
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca