SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TN+ZA KZHá - ml. prípravka
Číslo
Čas
12:10
Dátum
10.12.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
MHáK Martin
B
Hostia
MŠK Považská Bystrica
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Palovčík Peter 2017
XXXX1
2
Belina Samuel 2013
XXXX2
3
Belina Tobias 2017
XXXX3
4
Lamoš Dušan 2015
XXXX4
5
Poliačik Matej 2013
XXXX5
6
Marčičiak Samuel 2016
XXXX6
7
Kačak Michal 2013
XXXX7
8
Adame Matej 2013
XXXX8
9
Pevný Lukáš 2014
XXXX9
A
ZVD:
Štefan Kanaloš
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kollár Viliam 2014
XXXX1
2
Lovecký Lukáš 2013
XXXX2
3
Šibík Dominik 2013
XXXX3
4
Bystrický Boris 2013
XXXX4
5
Kukura Daniel 2013
XXXX5
6
Hančík Samuel 2013
XXXX6
7
Urík Michal 2013
XXXX7
8
Jánošík Dávid 2014
XXXX8
9
Adam Šimon 2014
XXXX9
10
Fabšo Matej 2014
XXX10
11
Kostelanský Dávid 2014
XXX11
12
Kostelanský Viktor 2014
XXX12
13
Šaradín Alex 2014
XXX13
A
ZVD:
Miroslava Žideková
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Hanuska Robert
Zdravotná služba:
Tuchyňová Dominika
Časomerač:
Pavelka
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca