SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TN+ZA KZHá - ml. prípravka
Číslo
Čas
9:50
Dátum
10.12.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
HK Bojnice
B
Hostia
MŠK Považská Bystrica
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Bátora David 2013
XXXX8
Kotrík Timotej 2014
XXXX6
Húska David 2013
XXXX7
Hoza Lukas 2014
XXXX5
Krkoška Lukáš 2015
XXXX4
Madej Marián 2013
XXXX3
Barczi Nikolas 2013
XXXX2
Pažický Boris 2013
XXXX1
A
ZVD:
Haňková Helena
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Kolár Viliam 2014
XXX10
Fabšo Matej 2014
XXX11
Urík Michal 2013
XXXX8
Šibík Dominik 2013
XXXX9
Adam Šimon 2014
XXXX6
Bystrický Boris 2013
XXXX7
Kostelanský Dávid 2014
XXXX5
Šaradín Alex 2014
XXXX4
Jánošík Dávid 2014
XXXX3
Klabník David 2013
XXXX2
Lovecký Lukáš 2013
XXXX1
A
ZVD:
Miroslava Žideková
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Hanuska Robert
Zdravotná služba:
Tuchyňová Dominika
Časomerač:
Pavelka
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca