SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TN+ZA KZHá - ml. prípravka
Číslo
Čas
9:20
Dátum
10.12.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
MŠK Považská Bystrica
B
Hostia
MŠK Kysucké Nové Mesto
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Kostelanský Dávid 2014
XXX11
Šaradín Alex 2014
XXX13
Adam Šimon 2014
XXXX9
Fabšo Matej 2014
XXX10
Urík Michal 2013
XXXX7
Jánošík Dávid 2014
XXXX8
Klabník Dávid 2013
XXXX5
Bystrický Boris 2013
XXXX4
Šibík Dominik 2013
XXXX3
Lovecký Lukáš 2013
XXXX2
Kollár Viliam 2014
XXXX1
A
ZVD:
Miroslava Žideková
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Straňák Lukáš 2014
XXXX5
Švaňa Adam 2014
XXXX4
Horák Dominik 2014
XXXX2
Sucháň Dano 2013
XXXX3
Staník Andrej 2014
XXXX1
A
ZVD:
Branislav Podolák
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Hanuska Robert
Zdravotná služba:
Tuchyňová Dominika
Časomerač:
Pavelka
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca