SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mini NRKZHá 4+1
Číslo
Čas
10.20
Dátum
07.12.2022
Miesto
MŠH Šaľa
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Topoľčany 2
B
Hostia
UDHK Nitra 2
Konečný
výsledok
10
1
Polčas
(10')
10
1
Výsledok
(20')
10
1
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Katarína Gregušová
26092
4
Melissa Nambuge
26871
5
Viktória Valachová
27878
6
Kristína Duscheková
27001
14
Nela Desátová
26890
5;7;10
3
15
Adela Pauličková
26076
17
Romana Guričanová
26074
1;2;3;4;6;8;9
7
A
ZVD:
Liliana Gogová
Podpis:
B
Tréner:
Daniela Ivanová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Mia Kučerková
27347
2
Viktoria Vlčeková
26604
3
Dominika Ševčíková
30754
4
Sabina Béreš
27179
1
1
5
Natália Béreš
27181
6
Hana Kolářová
27339
7
Alica Halásová
27182
8
Alica Gallová
29151
9
Terézia Béreš
27180
A
ZVD:
Veronika Štrbová
Podpis:
B
Tréner:
Slavomír Varga
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2019
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Gyárfásová Mária
Zdravotná služba:
Boltenkov Alexander
Časomerač:
Sedlárová Hana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Gyárfásová Nina
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:07
17
1:0
00:44
17
2:0
00:53
17
3:0
01:24
17
4:0
01:50
14
5:0
02:42
17
6:0
03:14
4
6:1
04:56
14
7:1
05:20
17
8:1
07:45
17
9:1
08:04
14
10:1
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca