SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mini NRKZHá 4+1
Číslo
Čas
9.10
Dátum
07.12.2022
Miesto
MŠH Šaľa
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
UDHK Nitra 1
B
Hostia
Topoľčany 2
Konečný
výsledok
3
13
Polčas
(10')
3
13
Výsledok
(20')
3
13
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Oliver Sobota
30802
1;3
2
2
Szomoláni Andrej
XXX15
3
Timothy Gajdoš
27216
N
4
Lucas Melíšek
27143
5
Adam Trubíni
27223
6
Milan Petrovič
27214
7
Adrián Michalovič
27213
2
1
8
Filip Mišovec
27174
A
ZVD:
Veronika Štrbová
Podpis:
B
Tréner:
Slavomír Varga
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2019
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Katarína Gregušová
26092
1;[4];5;6;7;9;10;11
8
4
Melissa Nambuge
26871
5
Viktória Valachová
27878
6
Kristína Duscheková
27001
14
Nela Desátová
26890
3;8
2
15
Adela Pauličková
26076
17
Romana Guričanová
26074
2;12;13
3
A
ZVD:
Liliana Gogová
Podpis:
B
Tréner:
Daniela Ivanová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Gyárfásová Mária
Zdravotná služba:
Boltenkov Alexander
Časomerač:
Sedlárová Hana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Gyárfásová Nina
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:17
3
0:1
01:35
1
1:1
02:31
7
2:1
02:57
17
2:2
03:55
14
2:3
04:32
3
Napom
04:35
3
2:4
04:51
1
3:4
05:43
3
3:5
06:00
3
3:6
06:15
3
3:7
06:45
14
3:8
07:39
3
3:9
08:24
3
3:10
08:50
3
3:11
09:16
17
3:12
09:43
17
3:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca