SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Turnaj 4 regiónov - dorastenky
Číslo
7R-02
Čas
11:00
Dátum
03.12.2022
Miesto
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
Západ
B
Hostia
Bratislava
Konečný
výsledok
27
14
Polčas
(20')
13
6
Výsledok
(40')
27
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
20
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Czirák Dóra
XXXX4
2
Augustínová Sára
XXXX2
3
Lukačínová Michaela
XXX14
8;9
[25]
3
4
Manczalová Orsolya
XXXX6
5
Braunová Petra
XXXX1
10;11
2
6
Letková Nina
XXX13
12
23;24;26
4
7
Potočná Laura
XXXX3
20
1
2
9
Dostanič Nina
XXX15
16;22
2
10
Bozsek Brigitta
XXXX7
7;13
27
3
11
Gyárfásová Nina
XXX16
17
1
2
14
Csánóová Evelin
XXXX5
2
14
2
15
Beke Laura Kitti
XXXX9
3;5
15;21
4
16
Škitková Liliana
XXX10
17
Brezánska Laura
XXX12
1;6
2
18
Gubová Petra
XXX11
4
18;19
3
20
Perleczky Fruzsina
XXXX8
A
ZVD:
Tünde Brunczviková
Podpis:
B
Tréner:
Silvia Dostanič
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Šperglová Karolína
XXXX5
2
Tomášechová Sofia
XXX11
[1]
9
2
4
Pavle Petra
XXX16
[3]
1
7
Stebelová Jana
XXXX8
8
Antolík Zoja
XXX14
9
Tardíková Jana
XXX13
6
1
10
Bencová Liliana
XXXX6
2
11
Polláková Lucia
XXXX3
13;14
2
12
Bačová Martina
XXX15
13
Šejirmanová Regina
XXX10
7
1
14
Labudová Natália
XXXX4
2;4;5
10;11
5
15
Horváthová Barbora
XXXX7
8
1
18
Dvoranová Lenka
XXXX1
12
1
20
Jovnášová Alexandra
XXXX9
A
ZVD:
Martin Hacura
Podpis:
B
Tréner:
Peter Olšavský
Licencia:
A
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
06:31
2:
26:06
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Kucej Milan
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Ďuranová Michaela
Podpis:
Rozhodca:
Simona Klieštiková
Podpis:
Rozhodca:
Adrián Matis
Podpis:
Delegát:
Marián Jahodka
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:48
17
1:0
03:00
14
2:0
03:58
15
3:0
05:02
18
4:0
06:22
15
5:0
08:52
2
5:1
09:27
17
6:1
11:07
10
7:1
12:18
3
8:1
12:24
10
Vyluc2m
13:47
3
9:1
14:48
5
10:1
15:30
14
10:2
15:49
5
11:2
16:08
7
Vyluc2m
16:11
4
11:3
17:14
14
11:4
17:37
6
12:4
18:10
14
12:5
18:32
10
13:5
19:47
9
13:6
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:43
13
13:7
22:08
14
14:7
22:47
11
Vyluc2m
23:20
15
15:7
24:24
15
15:8
24:49
9
16:8
25:17
2
16:9
25:41
11
17:9
26:57
18
18:9
27:06
14
18:10
27:09
14
18:11
27:45
18
19:11
28:09
18
19:12
28:14
7
20:12
29:05
15
21:12
32:30
9
22:12
34:11
11
22:13
34:24
6
23:13
34:54
6
24:13
35:51
3
25:13
36:37
6
26:13
39:01
11
26:14
39:24
10
27:14
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca