SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky
Číslo
362
Čas
15:45
Dátum
14.12.2022
Miesto
Dom Športu
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
ŠKP Bratislava B
B
Hostia
HC Tatran Stupava A
Konečný
výsledok
20
26
Polčas
(25')
12
11
Výsledok
(50')
20
26
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
20
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
15
Alexandra Jovnašová
25595
8;10
13;16;19;[20]
6
18
Marcela Čierna
30438
19
Liliana Bencová
04456
1;6;9
17
4
N
22
Sofia Tomašechová
03640
34
Liliana Kecskésová
29098
3;11;12
15
4
35
Soňa Gábrišová
06433
14
1
37
Martina Ždiňáková
27191
79
Jana Stebelová
04795
2;4;5;7
18
5
88
Lilien Droppová
25686
A
ZVD:
Adriana Lešková
Podpis:
B
Tréner:
Adriana Lešková
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Petra Lakoštíková
05866
3
Nina Malcherová
29216
3;7
2
4
Eliška Mlynáriková
27163
8
Johana Zelenáková
06499
13
Vanda Smolárová
XXXX8
20
Lara Valentovičová
04991
2
30
Barbora Karkušová
04984
1;5;6;[9];10
14;15;17;20;21;23;24
12
35
Romana Horecká
29473
11
18;22
3
N
38
Tamara Horecká
29474
25
1
55
Anežka Stránska
05014
8
12;13;16;19;26
6
87
Barbora Sára Jánošová
30605
2;4
2
A
ZVD:
Roman Vígh
Podpis:
B
Tréner:
Roman Vígh
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Hanušová Alexandra
Zdravotná služba:
Garlíková Alexandra
Časomerač:
Otočková Veronika
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Hlásna Romana
Podpis:
Rozhodca:
Tobiáš Ondruš
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:43
19
1:0
01:54
30
1:1
02:38
87
1:2
03:14
79
2:2
03:49
87
2:3
03:51
34
3:3
04:14
30
3:4
04:27
79
4:4
04:32
3
4:5
04:37
19
Napom
05:08
30
4:6
06:15
3
4:7
07:58
35
Napom
11:22
79
5:7
11:57
19
6:7
12:59
55
6:8
14:52
79
7:8
15:33
15
8:8
16:15
19
9:8
16:58
30
9:9
18:51
15
10:9
19:01
30
10:10
21:12
35
10:11
22:43
34
11:11
24:55
34
12:11
2.polčas
m's''
A
B
akcia
25:31
55
12:12
29:45
55
12:13
30:42
30
12:14
31:42
30
12:15
33:10
15
13:15
33:29
35
14:15
34:03
55
14:16
34:25
34
15:16
34:42
30
15:17
35:32
15
16:17
36:58
35
16:18
37:19
19
17:18
38:32
55
17:19
39:15
30
17:20
42:08
30
17:21
43:53
35
17:22
45:13
79
18:22
45:18
30
18:23
45:42
15
19:23
46:54
20
Vyluc2m
46:56
15
20:23
48:27
30
20:24
49:02
38
20:25
50:00
55
20:26
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca