SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladší žiaci
Číslo
Čas
15:30
Dátum
26.11.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
Slovan Modra C
B
Hostia
Slovan Modra B
Konečný
výsledok
11
19
Polčas
(20')
6
10
Výsledok
(40')
11
19
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Colin Smania
27310
1;2
8
3
6
Jachym Kukumberg
XXX10
7
Michal Horváth
28183
9
Tomáš Taraba
27255
3;4;5;6
9;11
6
13
Juraj Kollár
28151
73
Matúš Bartoš
XXXX1
10
1
88
chrapčiak 2014
XXX15
7
1
A
ZVD:
Tereza Bašková
Podpis:
B
Tréner:
Vladimír Lackovič
Licencia:
B
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kristián Uváček
27307
12;13
2
5
Richard Arvay
27311
11
1
10
Jakub Mesík
28187
5
1
13
Viliam Švec
27359
3;9
16
3
16
Tomáš Malinovský
28186
22
Tomáš Bača
27358
4;6;10
14;15
5
99
Jakub Kováč
30800
1;2;7;8
17;18;19
7
A
ZVD:
Jakub Demovič
Podpis:
B
Tréner:
Marek Klačanský
Licencia:
A
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
František Tománek
Zdravotná služba:
Ivan Čík
Časomerač:
Vladimír Fiala
Hlásateľ
Lukáš Mosnák
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:28
99
0:1
00:54
99
0:2
03:44
13
0:3
04:31
4
1:3
05:08
4
2:3
08:14
22
2:4
09:22
10
2:5
10:42
9
3:5
11:18
22
3:6
13:09
9
4:6
14:35
9
5:6
14:56
99
5:7
15:22
99
5:8
16:26
13
5:9
17:05
22
5:10
18:44
9
6:10
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:24
5
6:11
21:02
1
6:12
22:36
88
7:12
24:14
1
7:13
25:45
4
8:13
26:51
9
9:13
28:18
22
9:14
29:26
22
9:15
32:46
13
9:16
33:12
99
9:17
35:47
99
9:18
36:31
73
10:18
38:04
99
10:19
38:46
9
11:19
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca