SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
TN+ZA KZHá - ml. prípravka
Číslo
Čas
14:50
Dátum
13.11.2022
Miesto
ŠH Prievidza
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
MŠK Považská Bystrica
B
Hostia
SMF Žilina
Konečný
výsledok
Polčas
(15')
Výsledok
(30')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
100
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kollár Viliam 2014
XXXX1
2
Lovecký Lukáš 2013
XXXX2
3
Šibík Dominik 2013
XXXX3
4
Bystrický Boris 2013
XXXX4
5
Kukura Daniel 2013
XXXX5
6
Hančík Samuel 2013
XXXX6
7
Urík Michal 2013
XXXX7
8
Jánošík Dávid 2014
XXXX8
9
Adam Šimon 2014
XXXX9
10
Fabšo Matej 2014
XXX10
11
Kostelanský Dávid 2014
XXX11
12
Kostelanský Viktor 2014
XXX12
13
Šaradín Alex 2014
XXX13
A
ZVD:
Miroslava Žideková
Podpis:
B
Tréner:
Žideková Miroslava
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
20
Michal Takáč
25680
24
Michal Šugár
30340
25
Matúš Mihal
26358
26
Matej Bury 2014
XXXX1
34
Matúš Ponechal
28012
35
Martin Šugár
26773
37
Sebastián Bury 2013
XXXX2
41
Eliáš Kubáň
25915
A
ZVD:
Dana Šugárová
Podpis:
B
Tréner:
Dana Šugárová
Licencia:
D
Platnosť do:    31.07.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Miloš Pračko
Zdravotná služba:
Lucia Šťastná
Časomerač:
Adam Kiepeš
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Pračková Darina
Podpis:
Rozhodca:
Ladislav Hrúz
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca