SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky
Číslo
341
Čas
18:45
Dátum
26.01.2023
Miesto
ŠH Malacky
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Malacky/Rohožník B
B
Hostia
HC Tatran Stupava A
Konečný
výsledok
14
38
Polčas
(25')
3
18
Výsledok
(50')
14
38
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
7
Simona Pavlíková
25225
11
Nella Mikulčáková
25233
8;10
2
22
Stachovičová Martina 25234
XXX16
27
Anabela Galová
26403
11
1
50
Veronika Šišoláková
05085
14
1
2
51
Nina Kubeňáková
28560
4;9
2
55
Katarína Kassayová
28557
1
1
61
Linda Gašparová
30370
73
Sofia Šarkózyová
25676
[3]
12;13
3
76
Ema Vajdová
25308
2
5;6;7
4
99
Nela Marušková
28180
99
Markéta Maxian
26953
A
ZVD:
Patrik Walter
Podpis:
B
Tréner:
Milan Mikulčák
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2017
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
10:13
2:
x
3:
x
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Nina Malcherová
29216
2;8;10;[14]
22;23;25
7
4
Eliška Mlynáriková
27163
13
1
7
Natália Kroneková
29111
8
Johana Zelenáková
06499
34
1
13
Lucia Miškolciová
29197
26;27
2
20
Lara Valentovičová
04991
1;9
29;37
4
30
Barbora Karkušová
04984
6
19;[20];[24];30;32;[38]
7
38
Tamara Horecká
29474
3;5;16
35
4
40
Tamara Lunterová
05132
44
Šárka Vargončíková
06548
11;12;15;17
33;36
6
87
Barbora Sára Jánošová
30605
18
31
2
99
Romana Horecká
29473
4;7
21;28
4
A
ZVD:
Roman Vígh
Podpis:
B
Tréner:
Roman Vígh
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2022
C
Funkcionári:
Horecký Peter
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
x
2:
x
3:
x
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Mízner Miroslav
Zdravotná služba:
Hermannová Anna
Časomerač:
Nemcová Nikol
Hlásateľ
Halámek David
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Filípek Samo
Podpis:
Rozhodca:
Anton Pašteka
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:44
55
1:0
01:04
20
1:1
01:54
3
1:2
03:31
38
1:3
03:48
99
1:4
04:07
38
1:5
06:08
30
1:6
06:29
99
1:7
07:43
3
1:8
09:32
20
1:9
09:49
3
1:10
10:13
44
1:11
13:20
44
1:12
13:47
76
2:12
14:50
4
2:13
16:16
3
2:14
17:08
44
2:15
19:05
38
2:16
21:45
44
2:17
23:02
73
3:17
23:55
87
3:18
2.polčas
m's''
A
B
akcia
26:09
30
3:19
26:25
30
3:20
27:00
99
3:21
27:42
3
3:22
28:08
3
3:23
29:13
51
4:23
29:57
76
5:23
31:43
76
6:23
32:06
50
Vyluc2m
32:06
30
6:24
32:25
76
7:24
32:41
3
7:25
33:14
11
8:25
33:46
13
8:26
35:06
13
8:27
35:10
99
8:28
35:38
20
8:29
35:56
51
9:29
36:22
30
9:30
36:58
11
10:30
37:36
87
10:31
38:19
30
10:32
40:55
44
10:33
41:20
27
11:33
41:50
8
11:34
42:50
73
12:34
44:50
38
12:35
45:50
73
13:35
45:50
50
14:35
45:56
44
14:36
48:56
20
14:37
50:00
30
14:38
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca