SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
40
Čas
11:30
Dátum
05.11.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
TJ Sokol Cífer
B
Hostia
Nové Zámky B
Konečný
výsledok
16
32
Polčas
(30')
9
17
Výsledok
(60')
16
32
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
20
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Kristián Holíč
26598
1
1
3
Filip Tučnovič
26160
4
Michal Klinko
28781
5;6
2
7
Lukáš Habiňák
28824
3;4;8
12;14;15
6
N
8
Roderik Veverka
28764
11;13
2
11
Tobiáľ Habiňák
30226
12
Matej Potisk
29195
2;9
2
13
Matej Nosal
28792
14
Matej Takáč
26585
7
1
15
Juraj Ferenčík
28793
18
Matúš Hrobár
26599
N2
22
Matúš Klinko
28794
10;16
2
A
ZVD:
Sabína Štefíková
Podpis:
B
Tréner:
Tibor Čepec
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Alex Polyák
29514
2
Markus Bábin
05105
8;11
26
3
3
Erik Illés
29510
1;2;12;14;17
19;20;22;25;29;30
11
4
Jakub Thomas Müller
29507
3;15
31;32
4
2
5
Marek Petík
29515
6
Tadeáš Kucsera
29895
8
Sebastian Žatko
06589
4;5;16
21;27
5
10
Martin Halienka
29513
10
23;24
3
11
Mark Radoslav Šrámek
29702
6;7
18
3
12
Adrian Beck
06554
14
Adam Czuczor
29511
15
Branislav Becík
25539
18
Matej Zattovicz
04999
9;13
28
3
A
ZVD:
Fridrich Beck
Podpis:
B
Tréner:
Peter Sporni
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Tučnovič Stanislav
Zdravotná služba:
Habiňák
Časomerač:
Henrieta Moravcová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Filáková Soňa
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
03:12
2
1:0
03:18
3
1:1
03:59
3
1:2
05:28
4
1:3
06:03
12
2:3
06:19
8
2:4
06:46
7
3:4
06:57
8
3:5
08:15
11
3:6
10:22
7
4:6
11:52
11
4:7
12:37
2
4:8
14:52
18
Napom
16:54
4
5:8
18:10
18
5:9
18:17
4
6:9
18:44
10
6:10
20:44
14
7:10
21:37
2
7:11
22:06
3
7:12
22:57
18
7:13
24:59
7
8:13
25:26
3
8:14
26:09
12
9:14
26:16
4
9:15
27:02
8
9:16
27:45
4
Vyluc2m
29:02
3
9:17
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:30
11
9:18
30:45
3
9:19
32:18
3
9:20
34:18
8
9:21
34:47
22
10:21
35:05
3
10:22
35:53
10
10:23
37:19
10
10:24
38:51
3
10:25
38:53
7
Napom
39:15
8
11:25
41:45
2
11:26
42:29
8
11:27
44:48
7
12:27
45:24
8
13:27
45:43
18
13:28
46:10
3
13:29
47:14
3
13:30
48:19
7
14:30
48:43
4
14:31
48:54
7
15:31
49:41
22
16:31
49:43
18
Vyluc2m
49:55
4
16:32
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca