SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky
Číslo
321
Čas
17:30
Dátum
14.10.2022
Miesto
Dom Športu
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
ŠKP Bratislava A
B
Hostia
HC Tatran Stupava A
Konečný
výsledok
22
43
Polčas
(25')
10
19
Výsledok
(50')
22
43
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
30
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Tamara Pápayová
25566
10
Tímea Ružičková
30021
14
1
11
Nina Parízková
25911
3
1
14
Natália Gregorová
28656
6
13
2
26
Patrícia Karcolová
25571
33
Karolína Josková
30581
1;7;8
16;17
5
42
Paulína Gombáriková
25723
77
Karolína Gajdošová
28622
2;10
11
3
80
Alexandra Garlíková
30439
4;❼;5;9
12;15;18;19;20;21;22
10
81
Michaela Hlavinková
27189
88
Lilien Droppová
25686
A
ZVD:
Adriana Lešková
Podpis:
B
Tréner:
Adriana Lešková
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Petra Lakoštíková
05866
3
Nina Malcherová
29216
33
1
8
Johana Zelenáková
06499
13
Vanda Smolárová
XXXX1
8
1
30
Barbora Karkušová
04984
1;10;13;14;18
21;22;24;25;27;31;32
12
36
Laura Melichová
05070
42
1
38
Tamara Horecká
29474
3
[39]
2
40
Tamara Lunterová
05132
5;19
28;36
4
41
Lucia Miškolciová
29197
2;7
30;41
4
44
Šárka Vargončíková
06548
4;6;9
20;38
5
2
55
Anežka Stránska
05014
16
23;34;35;37
5
2
87
Barbora Sára Jánošová
30605
11;15;17
26;29
5
99
Romana Horecká
29473
12
40;43
3
2
A
ZVD:
Roman Vígh
Podpis:
2
B
Tréner:
Roman Vígh
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2022
2
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Hanušová Alexandra
Zdravotná služba:
Garlíková Alexandra
Časomerač:
Hlásna Romana
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Otočková Veronika
Podpis:
Rozhodca:
Ladislav Podlucký
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:34
33
1:0
01:05
30
1:1
01:35
77
2:1
01:57
41
2:2
04:22
11
3:2
05:22
80
Nepr7m
05:24
80
4:2
05:39
38
4:3
05:53
80
5:3
06:32
14
6:3
07:08
44
6:4
08:56
33
7:4
09:19
40
7:5
10:18
44
7:6
11:00
41
7:7
12:47
13
7:8
12:55
55
Vyluc2m
14:04
44
7:9
14:21
33
8:9
15:44
80
9:9
16:13
30
9:10
16:28
44
Vyluc2m
17:40
87
9:11
17:54
77
10:11
18:40
99
10:12
19:16
30
10:13
19:38
30
10:14
20:01
87
10:15
20:16
55
10:16
20:42
87
10:17
23:19
30
10:18
24:11
99
Vyluc2m
24:36
40
10:19
2.polčas
m's''
A
B
akcia
26:55
77
11:19
28:41
80
12:19
29:41
44
12:20
30:16
14
13:20
31:11
30
13:21
31:26
10
14:21
31:35
30
14:22
32:13
80
15:22
32:51
55
15:23
33:34
33
16:23
33:46
30
16:24
34:25
33
17:24
34:28
30
17:25
35:25
87
17:26
36:12
30
17:27
36:35
40
17:28
37:40
87
17:29
37:54
41
17:30
39:05
30
17:31
39:47
30
17:32
39:47
A
Vyluc2m
40:01
80
18:32
41:32
80
19:32
42:35
3
19:33
42:55
80
20:33
43:18
80
21:33
43:43
55
21:34
43:58
55
21:35
44:17
40
21:36
45:12
55
21:37
45:30
44
21:38
47:19
38
21:39
47:34
80
22:39
48:24
99
22:40
48:51
41
22:41
49:33
36
22:42
49:58
99
22:43
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca