SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
312
Čas
10:45
Dátum
23.10.2022
Miesto
Športová hala Trebišov
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
ŠK Zemplín Trebišov
B
Hostia
HK Košice
Konečný
výsledok
32
10
Polčas
(25')
17
3
Výsledok
(50')
32
10
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Štefan Kríž
30904
3
Peter Balejčík
30473
27
1
4
Oliver Rohaľ
30393
11;12
28;30
4
5
Vitalli Dementiev
27773
3;4;6;7;9
22;23;24;29
9
7
Matúš Geletka
29308
10;14;16;17
20;25;26
7
8
Adam Horovský
27109
9
Samuel Bobrík
29291
1;2;13
18
4
11
Michal Liput
30477
12
Matúš Halgaš
29542
13
Simon Bukaj
26190
5;8
2
14
Michal Lešo
29313
17
Patrik Racek
29845
15
19;21
3
18
Nicolas Božok
30391
25
Michal Kríž
30636
31;32
2
A
ZVD:
Štefan Kríž
Podpis:
B
Tréner:
Dárius Rusnák
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Jakub Vasil
29430
2
Svorad Lukáš
25996
3
Lukáš Červenka
25367
10
1
2
5
Dávid Dutkovič
29654
6
Adam Ducár
25414
2
1
7
Richard Boháč
04959
8
Adam Mamrák
25999
10
Samuel Hlopko
29879
14
Samuel Makula
25383
7;8
2
15
Matúš Jerga
27393
6
1
N
16
Vladimír Čudejko
25387
28
Filip Seliga
25412
1;3
4;5;9
5
A
ZVD:
Milena Hudáková
Podpis:
B
Tréner:
Marek Šiška
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Ladislav Ivan
Zdravotná služba:
Marek Vaľovský
Časomerač:
Matej Ostrožovič
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Marcel Cibere
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:54
9
1:0
01:54
9
2:0
03:04
5
3:0
04:21
5
4:0
05:01
13
5:0
06:09
5
6:0
07:24
5
7:0
08:26
15
Napom
08:48
13
8:0
11:53
5
9:0
14:44
7
10:0
14:44
3
Vyluc2m
16:08
4
11:0
17:12
4
12:0
18:26
9
13:0
20:00
7
14:0
20:44
17
15:0
21:12
28
15:1
21:29
7
16:1
22:28
7
17:1
22:51
6
17:2
23:37
28
17:3
2.polčas
m's''
A
B
akcia
26:56
28
17:4
28:20
9
18:4
29:05
17
19:4
29:31
7
20:4
30:33
17
21:4
30:59
28
21:5
31:20
5
22:5
32:41
5
23:5
33:42
5
24:5
34:47
7
25:5
36:00
7
26:5
36:58
3
27:5
37:28
15
27:6
37:40
4
28:6
38:24
5
29:6
40:06
4
30:6
42:14
14
30:7
43:31
14
30:8
46:10
28
30:9
46:27
25
31:9
47:05
3
31:10
49:16
25
32:10
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca