SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
307
Čas
16.00
Dátum
14.10.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Tatran Prešov A
B
Hostia
Tatran Prešov B
Konečný
výsledok
45
17
Polčas
(25')
14
10
Výsledok
(50')
45
17
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
20
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Daniel Sabol
28908
4
Matúš Majirský
28811
6
Artur Bačenko
28719
7
Radovan Šulík
29630
10
Richard Iľko
28678
13
Alexander Ringer
26879
15
Jakub Verčimák
28917
18
Richard Zeleňák
30574
21
Mario Kolcun
30685
A
ZVD:
Ľubomír Pločica
Podpis:
B
Tréner:
Róbert Kravčák
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Filip Kleban
28688
5
Timotej Gulič
29140
8
Radovan Brindzko
25628
9
Vladimír Jurec
30683
11
Dávid Kirňak
28691
12
Michal Lazor
28696
14
Krištof Bernát
30622
16
Richard Kendereš
30620
17
Adam Holeczy
30770
19
Maroš Dobál
30566
20
Jakub Šingľár
28673
22
Jozef Daniel Gergovský
29443
28
Samuel Marko
29134
A
ZVD:
Ľubomír Pločica
Podpis:
B
Tréner:
Róbert Kravčák
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Adrián Lichtig
Zdravotná služba:
Valéria Wilgová
Časomerač:
Zuzana Husovská
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Mária Kohútová
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Jašek
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca