SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
301
Čas
9.00
Dátum
24.09.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Tatran Prešov B
B
Hostia
Tatran Prešov A
Konečný
výsledok
41
24
Polčas
(25')
17
12
Výsledok
(50')
24
12
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Daniel Sabol
28908
4
Matúš Majirský
28811
6
Artur Bačenko
28719
7
Radovan Šulík
29630
13
Alexander Ringer
26879
15
Jakub Verčimák
28917
18
Richard Zeleňák
30574
21
Mario Kolcun
30685
A
ZVD:
Ľubomír Pločica
Podpis:
B
Tréner:
Róbert Kravčák
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
A
ZVD:
Patrik Krok
Podpis:
B
Tréner:
Ján Krok
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Adrián Lichtig
Zdravotná služba:
Valéria Wilgová
Časomerač:
Daniel Milerik
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Alex Harčár
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Jašek
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca