SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
Čas
12:00
Dátum
24.09.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
MháK Martin A
B
Hostia
MháK Martin B
Konečný
výsledok
14
23
Polčas
(30')
8
11
Výsledok
(60')
14
23
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Patrik Pahola
29048
9
Milan Marčičiak
27557
9
1
11
Filip Ľudvík
25706
14
Adam Štrba
25705
10
1
16
Matúš Majcher
27502
17
Filip Kondela
29047
18
Felipe Rákoczy
29087
[1];2;3;4
11
5
47
Matúš Zemko
26802
[5];6;7;8
12;13;14
7
78
Benjamín Püšpöky
26772
A
ZVD:
Jozef Mujgoš
Podpis:
B
Tréner:
Jozef Mujgoš
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Arvensis Jakub 30848
XXX16
2
Pevný Matúš 25235
XXX14
[12];13;14
3
4
Tomáš Majcher
29454
1
1
6
Jakub Majcher
29453
9;10;11
[22];23
5
7
Patrik Ďanovský
29896
19
1
10
Bartoš Jerguš 25230
XXX13
11
Repaský Matej 30811
XXX10
13
Filip Lechan
04562
2;3;4;5;6;7;8
15;16;17;18
11
18
Jakub JUsko
25708
20;21
2
48
Matej Farkaš
30812
A
ZVD:
Ivana Chrenková
Podpis:
B
Tréner:
Ivana Chrenková
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Janík Milan
Zdravotná služba:
Štrbová
Časomerač:
Karol Mundier
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Rantová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:05
18
1:0
00:07
18
2:0
00:10
18
3:0
00:12
18
4:0
00:19
47
5:0
00:23
47
6:0
00:25
47
7:0
00:31
47
8:0
00:35
4
8:1
00:40
13
8:2
00:43
13
8:3
00:45
13
8:4
00:47
13
8:5
00:49
13
8:6
00:51
13
8:7
00:53
13
8:8
00:58
6
8:9
01:01
6
8:10
01:03
6
8:11
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:19
9
9:11
30:26
14
10:11
30:40
18
11:11
30:44
47
12:11
30:46
47
13:11
30:49
47
14:11
31:00
13
14:19
31:00
2
14:22
31:00
2
14:21
31:00
2
14:20
31:00
10
Nepr7m
31:00
18
14:15
31:00
13
14:18
31:00
13
14:17
31:00
7
14:16
31:00
18
14:14
31:00
6
14:13
31:00
13
14:12
31:00
6
14:23
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca