SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladší žiaci
Číslo
B 3
Čas
11:00
Dátum
17.09.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK Kúpele Bojnice
B
Hostia
SMF Žilina
Konečný
výsledok
21
31
Polčas
(30')
8
16
Výsledok
(60')
21
31
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Matias Pipa
29232
1
9;10
3
2
4
Tomáš Kollár
29275
5
Patrik Andrejovský
30528
4
1
6
Andrej Duchoň
30532
3
11;12
3
8
Martin Krkoška
30945
2
13
2
9
Matej Uhlíř
27672
2
12
Michal Pánis
25730
14
Timotej Šebo
30525
5;6;7;8
14;15;16;17;18;19;20;21
12
2
A
ZVD:
Michal Gönczi
Podpis:
B
Tréner:
Martin Briatka
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Andrej Klabník
30357
3
Yasin Abdulaati Elmusrati
30629
1;❼
17
2
4
Oliver Chudomel
25733
5
Alex Vrabec
30512
❼;2;3
25;26;27;28;29;30;31
9
6
Dárius Kubáň
30345
[24]
1
7
Maximilián Vlašek
30339
8
Juraj Svitana
25877
[4]
[23];❼
2
9
Jozef Milučký
30326
11
Denis Haviar
30344
5;6;7;8
❼;21;22
6
22
13
Faris Abdulaati Elmusrati
30484
9;[10];11;12;13;14;15;16
18;19;20
11
15
Marek Cseri
30300
2
17
Šimon Majštiník
26520
99
Šimon Mikulík
30299
A
ZVD:
Marek Mikulík
Podpis:
B
Tréner:
Vladimír Ohrádka
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
14:56
2:
3:
Počet 7m hodov:
8
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Janík Milan
Zdravotná služba:
Chrenková Ivana
Časomerač:
Ivan Kapusta
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Rantová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:04
3
1:0
00:10
5
2:0
00:11
6
3:0
00:13
8
4:0
00:20
14
5:0
00:22
14
6:0
00:25
14
7:0
00:27
14
8:0
00:31
3
Vyluc2m
00:37
9
Vyluc2m
00:39
14
Vyluc2m
00:46
3
8:1
00:48
3
Nepr7m
00:52
5
Nepr7m
00:54
5
8:2
00:56
5
8:3
01:01
8
8:4
01:05
11
8:5
01:07
11
8:6
01:09
11
8:7
01:11
11
8:8
01:23
13
8:9
01:27
13
8:10
01:29
13
8:11
01:31
13
8:12
01:32
13
8:13
01:34
13
8:14
01:37
13
8:15
01:39
13
8:16
01:48
11
Vyluc2m
01:50
11
Vyluc2m
01:54
15
Vyluc2m
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:13
3
9:16
31:15
3
10:16
31:18
6
11:16
31:20
6
12:16
31:24
8
13:16
31:33
14
14:16
31:36
14
15:16
31:38
14
16:16
31:40
14
17:16
31:43
14
18:16
31:45
14
19:16
31:47
14
20:16
31:49
14
21:16
31:59
3
21:17
32:04
13
21:18
32:06
13
21:19
32:08
13
21:20
32:13
11
21:21
32:14
11
21:22
32:18
11
Nepr7m
32:23
8
Nepr7m
32:25
8
21:23
32:29
6
21:24
32:36
5
21:25
32:38
5
21:26
32:40
5
21:27
32:43
5
21:28
32:45
5
21:29
32:47
5
21:30
32:48
5
21:31
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca