SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladší žiaci
Číslo
B 2
Čas
10:00
Dátum
17.09.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK Kúpele Bojnice
B
Hostia
MŠK Kys. Nové Mesto
Konečný
výsledok
25
29
Polčas
(30')
10
12
Výsledok
(60')
25
29
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Matias Pipa
29232
1;2
11;12;14
5
4
Tomáš Kollár
29275
5
Patrik Andrejovský
30528
13;16
2
6
Andrej Duchoň
30532
[3]
1
N
8
Martin Krkoška
30945
4;5
15;17
4
9
Matej Uhlíř
27672
6
1
12
Michal Pánis
25730
14
Timotej Šebo
30525
7;8;9;10
18;19;20;21;22;23;24;25
12
A
ZVD:
Michal Gönczi
Podpis:
B
Tréner:
Martin Briatka
Licencia:
D
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Tobias Smetana
27176
3
Filip Ďurana
29427
1
13;[14];15
4
4
Michal Ceniga
30373
2;3;4;5
4
5
Hugo Gasiorik 64404 H
XXX16
6;[7]
[16];17;18
5
6
Matej Čavajda
25962
7
Matej Cipko
25914
9
Markus Kafún 04405 H
XXX14
2
10
Daniel Cipko
26708
8
19;20
3
11
Richard Trnovec
26706
12
Michal Janči
27173
13
Matuš Vlček
26715
14
Branislav Suchaň
30518
9;10;11;12
21;22;23;24;25;26;27;28;29
13
15
Matyáš Krajč
25963
A
ZVD:
Miroslav Ceniga
Podpis:
B
Tréner:
Michal Tomasta
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
3
Hl. usporiadateľ:
Janík Milan
Zdravotná služba:
Chrenková Ivana
Časomerač:
Ivan Kapusta
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Rantová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
0055
8
1:0
0054:
9
2:0
00:09
14
2:1
00:10
6
Napom
00:12
5
2:2
00:14
14
2:3
00:22
9
Vyluc2m
00:23
14
2:4
00:24
10
2:5
00:25
14
2:6
00:33
14
3:6
00:41
5
3:7
00:42
4
3:8
00:46
4
3:9
00:47
4
3:10
00:48
4
3:11
00:49
3
3:12
00:50
14
4:12
00:51
14
5:12
00:52
14
6:12
00:56
8
7:12
00:57
6
8:12
00:58
3
9:12
00:59
3
10:12
2.polčas
m's''
A
B
akcia
32:08
3
11:12
32:09
3
12:12
32:11
3
13:12
32:14
5
14:12
32:15
5
15:12
32:18
8
16:12
32:20
8
17:12
32:28
14
18:12
32:31
14
19:12
32:33
14
20:12
32:35
14
21:12
32:38
14
22:12
32:40
14
23:12
32:43
14
24:12
32:50
14
25:12
32:59
3
25:13
33:00
3
25:14
33:02
3
25:15
33:08
5
25:16
33:10
5
25:17
33:13
5
25:18
33:17
10
25:19
33:19
10
25:20
33:39
14
25:21
33:41
14
25:22
33:43
14
25:23
33:45
14
25:24
33:48
14
25:25
33:51
14
25:26
33:53
14
25:27
33:55
14
25:28
33:57
14
25:29
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca