SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Staršie žiačky
Číslo
Čas
10
Dátum
24.09.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
HK AS Trenčín-A
B
Hostia
TJ Baník Lehota P/V - A
Konečný
výsledok
27
6
Polčas
(25')
10
2
Výsledok
(50')
27
6
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
33
Nina Nemcová
06535
20;26
2
46
Lenka Masariková
28840
2
47
Eva Ďurišková
06540
25
1
48
Nela Zelenková
29385
[13];21
2
49
Karin Ivaničová
28903
9
17;19
3
50
Liliana Križková
29378
7
14;27
3
55
Darina Nebusová
29062
2;3;4;6;8
11;16;22;23
9
2
59
Vivien Voláková
29391
1;5
18;24
4
61
Amálie Bernátová
30273
10
[12];15
3
95
Hana Bobošíková
28829
96
Melánia Križková
29377
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Katarína Paulínyová
Licencia:
C
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Zuzana Sýkorová
26664
6
1
6
Adela Ďurinová
29940
[3];❼
1
7
Karina Kollárová
29937
8
Alexandra Vrecková
06604
9
Bianka Briatková
26068
11
Bibiana Šestáková
04921
12
Hana Matejovičová
26660
14
Sara Škrípová
30872
1
4;5
3
16
Eliška Briatková
26066
2
1
17
Zoja Bartošova
30420
2
18
Lia Bošiaková
26669
20
Svetlana Sýkorová
26671
31
Tatiana Vidová
26667
A
ZVD:
sykoro
Podpis:
B
Tréner:
Peter Pastierik
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Sestak Vladimir
Zdravotná služba:
Slavomir Sykora
Časomerač:
Zatko Jozef
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Peter Zatko
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:41
59
1:0
04:26
14
1:1
04:48
55
2:1
05:39
55
3:1
07:32
55
4:1
08:13
59
5:1
08:46
55
6:1
10:27
50
7:1
11:05
55
8:1
13:32
49
9:1
16:02
61
10:1
18:17
16
10:2
21:14
46
Vyluc2m
2.polčas
m's''
A
B
akcia
25:12
55
11:2
25:57
61
12:2
26:24
6
12:3
27:43
48
13:3
28:11
50
14:3
28:57
61
15:3
30:48
55
16:3
31:02
17
Vyluc2m
31:47
49
17:3
33:30
59
18:3
34:13
49
19:3
34:20
33
20:3
36:23
48
21:3
39:07
14
21:4
39:39
55
22:4
40:17
14
22:5
41:02
55
23:5
43:34
3
23:6
43:53
59
24:6
45:51
47
25:6
47:16
55
Vyluc2m
47:20
33
26:6
47:58
50
27:6
48:52
6
Nepr7m
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca