SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
D14
Čas
14:00
Dátum
02.10.2022
Miesto
MŠH Trenčín
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK Slávia Partizánske - A
B
Hostia
HK AS Trenčín-A
Konečný
výsledok
20
16
Polčas
(20')
8
9
Výsledok
(40')
20
16
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Ema Fábryová
26578
N
4
Vanesa Duchovičová
06682
5
Vivien Poláková
25743
6
Nina Kasalová
27673
7
Nelly Fabová
06683
8
Regina Tvrdíková
06681
2
10;14;17;18;20
6
10
Nela Škultétyová
04587
5
11;13;15;19
5
11
Valentina Winter
25969
12
1
12
Vanesa Kotlárová
26839
13
Petra Mendelová
06690
14
Naďa Ferjancová
25739
1
1
15
Petra Lehocká
29807
17
Natália Balažová
26580
18
Simona Morávková
06691
3;4;6;7;8
9;16
7
A
ZVD:
Petra Čabráková
Podpis:
B
Tréner:
Lucia Duchovičová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
17:45
2:
34:15
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
45
Filip Hrubina
30502
3;5;8;[9]
10;[12];15
7
2
54
Lucia Lehocká
29379
7
1
63
Monika Rojková
26518
65
Veronika Jakubcová
26008
13
1
67
Adela Schlesingerová
26273
1;2;6
16
4
69
Tereza Petríková
29397
4
14
2
70
Nina Křenková
29529
71
Nela Buranská
30542
11
1
N
92
Zuzana Pethő
26731
98
Lucia Uherčíková
30722
A
ZVD:
Lucia Opatovská
Podpis:
B
Tréner:
Alena Hrubinová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
11:43
2:
26:07
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Katarína Paulínyová
Zdravotná služba:
Tomáš Adamčík
Časomerač:
Milan Kucej
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Lea Buranská
Podpis:
Rozhodca:
Pavol Mihálik
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:48
14
1:0
03:24
8
2:0
03:48
67
2:1
05:15
67
2:2
05:35
71
Napom
06:40
18
3:2
07:24
45
3:3
08:59
69
3:4
09:44
45
3:5
10:32
18
4:5
11:57
67
4:6
12:12
10
5:6
13:21
54
5:7
13:41
18
6:7
15:29
18
7:7
15:52
45
7:8
17:20
2
Napom
17:33
45
7:9
17:50
18
8:9
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:52
45
8:10
21:19
45
Vyluc2m
21:24
18
9:10
22:40
8
10:10
23:04
10
11:10
23:4
11
12:10
23:23
71
12:11
24:14
45
12:12
24:38
10
13:12
26:44
8
14:12
27:05
65
14:13
28:10
10
15:13
28:36
69
15:14
29:04
18
16:14
32:13
8
17:14
34:46
8
18:14
35:35
45
18:15
36:06
10
19:15
38:24
8
20:15
38:45
67
20:16
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca