SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
Čas
11.00
Dátum
17.09.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK Sokol Bánovce nad Bebravou
B
Hostia
HK AS Trenčín-B
Konečný
výsledok
16
5
Polčas
(30')
16
5
Výsledok
(60')
16
5
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Bozikova Natalia
30900
1;2;3;4;5;6
6
3
Antalova Liana
XXXX1
5
Ester Karabová
26205
31
Igazova Kristina
25703
37
Nela Blašková
30389
63
Timea Orlíčková
25702
65
Nella Sophie Kurtulík
25286
7;8;9
3
70
Barbora Orságová
26003
71
Michaela Škorcová
26462
72
Zuzana Horáková
26408
10;11;12;13;14;15;16
7
A
ZVD:
spascukova
Podpis:
B
Tréner:
Naděžda Spaščuková
Licencia:
C
Platnosť do:    31.01.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Terézia Ševcechová
30717
6
Stela Bujnová
27387
9
Dominika Bulejková
26728
12
Alica Polášková
27325
16
Ema Straková
29381
17
Emma Beláková
26727
1
1
21
Emma Riečická
29380
22
Karolína Veisová
25611
24
Nina Machová
26732
53
Adriana Koláriková
26514
64
Olívia Medová
25606
2;3;4;5
4
A
ZVD:
Alena Hrubinová
Podpis:
B
Tréner:
Alena Hrubinová
Licencia:
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Sestak Vladimir
Zdravotná služba:
Slavomir Sykora
Časomerač:
Zatko Jozef
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
2
1:0
00:00
2
8:4
00:00
2
16:4
00:00
2
15:4
00:00
2
14:4
00:00
2
13:4
00:00
65
12:4
00:00
65
11:4
00:00
65
10:4
00:00
72
9:4
00:00
72
7:4
00:00
72
2:0
00:00
72
6:4
00:00
72
5:4
00:00
72
4:4
00:00
72
3:4
00:00
17
2:4
00:00
64
2:3
00:00
64
2:2
00:00
64
2:1
00:00
64
16:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca