SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
Čas
13 00
Dátum
17.09.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK Sokol Bánovce nad Bebravou
B
Hostia
HK AS Trenčín-A
Konečný
výsledok
6
24
Polčas
(30')
6
24
Výsledok
(60')
6
24
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Natália Božíková
30900
1;2
2
3
Antalova Liana
XXX14
5
Ester Karabová
26205
31
Kristína Igazová
25703
37
Nela Blašková
30389
3
1
63
Timea Orlíčková
25702
65
Nella Sophie Kurtulík
25286
4
1
70
Barbora Orságová
26003
5
1
76
Michaela Škorcová
26462
76
Zuzana Horáková
26408
6
1
A
ZVD:
Naděžda Spaščuková
Podpis:
B
Tréner:
Naděžda Spaščuková
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
45
Filip Hrubina
30502
1;2;3
3
54
Lucia Lehocká
29379
4;[5];6;7;8;9
6
63
Monika Rojková
26518
65
Veronika Jakubcová
26008
10;11
2
66
Natálie Hauerová
26010
12;13
2
67
Adela Schlesingerová
26273
14;15;16;17;18;19;20
7
69
Tereza Petríková
29397
21;24
2
70
Nina Křenková
29529
23
1
71
Nela Buranská
30542
22
1
92
Zuzana Pethő
26731
98
Lucia Uherčíková
30722
A
ZVD:
Alena Hrubinová
Podpis:
B
Tréner:
Alena Hrubinová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Sestak Vladimir
Zdravotná služba:
Slavomir Sykora
Časomerač:
Zatko Jozef
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Peter Zatko
Podpis:
Rozhodca:
Michal Nagy
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
2
1:0
00:00
54
2:15
00:00
37
6:23
00:00
65
5:23
00:00
70
4:23
00:00
76
3:23
00:00
45
2:23
00:00
45
2:22
00:00
45
2:21
00:00
54
2:20
00:00
54
2:19
00:00
54
2:18
00:00
54
2:17
00:00
54
2:16
00:00
2
2:14
00:00
65
1:1
00:00
65
1:14
00:00
66
1:13
00:00
66
1:12
00:00
67
1:11
00:00
67
1:10
00:00
67
1:9
00:00
67
1:8
00:00
67
1:7
00:00
67
1:6
00:00
67
1:5
00:00
69
1:4
00:00
71
1:3
00:00
70
1:2
00:00
69
6:24
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca