SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Mladšie žiačky
Číslo
Čas
12
Dátum
17.09.2022
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
TJ Baník Lehota P/V
B
Hostia
HK AS Trenčín-B
Konečný
výsledok
26
10
Polčas
(30')
26
10
Výsledok
(60')
26
10
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Monika Kaiklová
26707
1
Zvalova Nella
XXXX1
3
Zuzana Sýkorová
26664
1;2;3
3
4
Vojtova Adela
XXXX4
4;5;6;7;8;9;13
7
5
Nina Bakusova
XXXX5
6
Adela Ďurinová
29940
10;11;12
3
8
Alexandra Vrecková
06604
14;15;16;17;18;19;20;21
8
10
Sofia Hajovska
26917
11
Bibiana Šestáková
04921
22;23;24;25;26
5
14
Tatiana Vidová
26667
17
Viktoria Hoosová
27328
19
Barbora Pastieriková
26650
28
Lia Bošiaková
26669
29
Nikola Šestáková
26659
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Terézia Ševcechová
30717
6
Stela Bujnová
27387
9
Dominika Bulejková
26728
12
Alica Polášková
27325
16
Ema Straková
29381
17
Emma Beláková
26727
1;2;3;[4]
4
22
Karolína Veisová
25611
24
Nina Machová
26732
53
Adriana Koláriková
26514
5
1
64
Olívia Medová
25606
6;7;9;10
4
98
Michal Pagáč
27432
A
ZVD:
Alena Hrubinová
Podpis:
8
B
Tréner:
Alena Hrubinová
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
8
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Sestak Vladimir
Zdravotná služba:
Slavomir Sykora
Časomerač:
Zatko Jozef
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Michal Nagy
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
3
1:0
00:00
8
19:9
00:00
4
13:9
00:00
4
14:9
00:00
4
15:9
00:00
4
16:9
00:00
4
17:9
00:00
6
18:9
00:00
6
20:9
00:00
4
11:9
00:00
6
21:9
00:00
4
22:9
00:00
8
23:9
00:00
8
24:9
00:00
8
25:9
00:00
8
26:9
00:00
3
12:9
00:00
3
10:9
00:00
17
1:1
00:00
17
6:3
00:00
11
2:1
00:00
11
3:1
00:00
11
4:1
00:00
11
5:1
00:00
11
6:1
00:00
17
6:2
00:00
8
7:3
00:00
8
9:9
00:00
17
7:4
00:00
53
7:5
00:00
64
7:6
00:00
64
7:7
00:00
A
7:8
00:00
64
7:9
00:00
8
8:9
00:00
64
26:10
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca