SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Modrá prípravka
Číslo
CM-54
Čas
11:30
Dátum
19.11.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Dunajská Streda
B
Hostia
Šaľa 2
Konečný
výsledok
7
7
Polčas
(15')
4
6
Výsledok
(30')
7
7
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
10
Kincső Szelle
26806
11
Zoé Mériová
26685
13
Dorka Mészáros
26686
2
5;6
3
N
20
Sára Hulkó
26690
24
Csiba Réka 3.7.20112
XXXX1
26
Dóra Vass
26681
3;4
7
3
27
Schwarcz Sofia 27.4.2012
XXXX2
28
Fulajtár Hanna 29.6.2012
XXXX3
1
1
33
Orbán Júlia 23.12.2012
XXXX4
35
Eszter Méry
26684
37
Réka Derzsi
26688
38
Dóra Mikos
26682
40
Alica Körösi
26687
41
Léna Horváthová
26689
45
Bartal Jázmin 9.2.2012
XXXX5
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lenka Hercegová
30668
4
Emma Dominika Szárazová
26480
6
1
6
Alexandra Vyhnáliková
26470
5
7
2
N
8
Sofia Bergendiová
26469
9
Putzová Radka 145811
XXXX8
10
Udvarosová Elin 25259
XXXX7
1
1
12
Chrlotte Mytlíková 145626
XXXX6
13
Móriová Alexandra 25284
XXXX1
4
1
15
Lea Čamajová
26478
2;3
2
16
Holocsy Katarína 25281
XXXX4
26
Ema Maľová
26468
A
ZVD:
Paulína Čamajová
Podpis:
B
Tréner:
Marcela Čamajová
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Czanádi Baltazár
Zdravotná služba:
Tóth Ľudovít
Časomerač:
Mahor Štefan
Hlásateľ
Ďurika Andrej
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:56
28
1:0
02:06
10
1:1
02:54
15
1:2
05:13
15
1:3
06:27
13
1:4
07:27
13
2:4
07:51
6
2:5
09:40
26
3:5
10:06
13
Napom
10:47
6
Napom
13:01
4
3:6
14:48
26
4:6
2.polčas
m's''
A
B
akcia
23:26
13
5:6
25:41
13
6:6
26:44
6
6:7
27:06
26
7:7
27:56
10
Nepr7m
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca