SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Modrá prípravka
Číslo
CM-55
Čas
12:20
Dátum
19.11.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Štúrovo
B
Hostia
Svodín
Konečný
výsledok
9
4
Polčas
(15')
8
2
Výsledok
(30')
9
3
1. Predĺženie
1
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Zoé Zaira Nagy
25891
[8]
9
2
3
Hanna Prokk
28058
4
Korina Bedinská
25890
5
Petra Gromanová
25879
3
1
6
Emília Rakovská
25888
7
1
7
Kováčová Linda 1.8.2013
XXXX2
10
Adela Földyová
26027
1;2;4;5;6
5
11
Emma Zuzana Tárnyiková
26560
13
Sofia Horváthová
27831
15
Lara Sámson
26098
16
Sabína Ranaová
27834
17
Šimonová Zara 16.4.2013
XXXX3
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Enikő Lakyová
Licencia:
C
Platnosť do:    01.02.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lea Kecskésová
27727
3
Karin Ballayová
27802
2
1
4
Gulyás Jázmin
27713
5
Liana Břineková
27710
6
Noémi Tóthová
27902
N
7
Dorka Kasnyík
27728
8
Kurcz Emily
27711
9
Volter Lea
27805
10
Maja Csandová
27729
11
Zoé Kóša
27726
12
Réka Šuta
27712
13
Hanna Tóthová
27901
1
1
14
Brigitta Šurányi
27846
3;4
2
N
15
Šindler Luca
XXXX1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Erika Koncserová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Czanádi Baltazár
Zdravotná služba:
Tóth Ľudovít
Časomerač:
Mahor Štefan
Hlásateľ
Ďurika Andrej
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:44
10
1:0
02:45
10
2:0
04:13
13
2:1
04:27
5
3:1
04:50
3
3:2
05:38
10
4:2
06:38
10
5:2
09:00
10
6:2
12:16
6
7:2
14:40
2
8:2
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:18
2
9:2
23:17
6
Napom
28:50
14
Napom
29:36
14
9:3
33:42
14
9:4
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca