SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Modrá prípravka
Číslo
CM-44
Čas
11:30
Dátum
06.11.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Dunajská Streda
B
Hostia
Štúrovo
Konečný
výsledok
13
4
Polčas
(15')
4
2
Výsledok
(30')
13
4
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
25
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
10
Kincső Szelle
26806
7
1
11
Zoé Mériová
26685
13
Dorka Mészáros
26686
1
6;13
3
N
20
Sára Hulkó
26690
24
Csiba Réka 3.7.20112
XXXX1
26
Dóra Vass
26681
2;3;4
9;10
5
2
27
Schwarcz Sofia 27.4.2012
XXXX2
28
Fulajtár Hanna 29.6.2012
XXXX3
33
Orbán Júlia 23.12.2012
XXXX4
8
1
35
Eszter Méry
26684
37
Réka Derzsi
26688
5;[12]
2
38
Dóra Mikos
26682
40
Alica Körösi
26687
11
1
41
Léna Horváthová
26689
45
Bartal Jázmin 9.2.2012
XXXX5
A
ZVD:
Lilla Lelkesová
Podpis:
B
Tréner:
Lilla Lelkesová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Zoé Zaira Nagy
25891
2
3
Hanna Prokk
28058
4
Korina Bedinská
25890
5
Petra Gromanová
25879
6
Emília Rakovská
25888
7
Kováčová Linda 1.8.2013
XXXX2
10
Adela Földyová
26027
2
4
2
11
Emma Zuzana Tárnyiková
26560
1
3
2
13
Sofia Horváthová
27831
15
Lara Sámson
26098
16
Sabína Ranaová
27834
2
17
Šimonová Zara 16.4.2013
XXXX3
A
ZVD:
Enikő Lakyová
Podpis:
B
Tréner:
Enikő Lakyová
Licencia:
C
Platnosť do:    01.02.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Priklerová Silvia
Zdravotná služba:
Mgr. Hervay Kristína
Časomerač:
Lelkesová Andrea
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Slick Henrieta
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:30
11
0:1
00:54
13
Napom
03:52
13
1:1
06:00
26
2:1
07:50
16
Vyluc2m
08:00
26
3:1
10:55
26
4:1
13:04
2
Vyluc2m
14:44
10
4:2
2.polčas
m's''
A
B
akcia
15:03
37
5:2
16:02
13
6:2
17:16
10
7:2
19:52
33
8:2
20:41
26
9:2
21:07
11
9:3
21:44
26
10:3
22:34
40
11:3
24:07
27
Nepr7m
25:00
37
12:3
25:33
26
Vyluc2m
26:00
13
13:3
27:32
10
13:4
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca