SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Modrá prípravka
Číslo
Čas
12:20
Dátum
23.10.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šurany 1
B
Hostia
Nesvady-Imeľ
Konečný
výsledok
6
7
Polčas
(15')
4
4
Výsledok
(30')
6
7
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Zarubina
XXXX2
3
Linda Fialová
26184
1
6
2
7
Nela Tantošová
26185
[4]
1
8
Lea Laščeková
26017
10
Nikola Hajdenová
26095
11
Bibiana Hajdenová
26107
❼;[3]
5;❼
2
12
Sofia Lehocká
26030
13
Ema Vašeková
26529
2
1
15
Švecová L.
XXXX1
17
Natália Hindická
26105
A
ZVD:
Magdaléna Révayová
Podpis:
B
Tréner:
Zuzana Klepochová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
5
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Révayová L.
XXX16
2
7
2
N
7
Révayová Luci
XXXX8
5
1
9
Richnavská M
XXXX6
12
Lehocká S
XXXX7
13
Vašeková E
XXX11
1
1
14
Fialová L
XXX14
3;[4]
6
3
15
Švecová
XXX15
A
ZVD:
Ervín Zachar
Podpis:
B
Tréner:
Juraj Miškovič
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:25
13
0:1
01:00
3
1:1
03:05
3
1:2
04:12
14
1:3
06:12
11
Nepr7m
06:59
13
2:3
08:57
11
3:3
10:32
14
3:4
12:11
3
Napom
12:19
7
4:4
2.polčas
m's''
A
B
akcia
18:15
7
4:5
18:43
7
Nepr7m
23:46
11
5:5
24:36
3
6:5
26:33
14
6:6
28:58
3
6:7
30:08
11
Nepr7m
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca