SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Modrá prípravka
Číslo
Čas
10:40
Dátum
23.10.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Štúrovo
B
Hostia
Šurany 1
Konečný
výsledok
12
15
Polčas
(15')
9
7
Výsledok
(30')
11
15
1. Predĺženie
1
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Prokk H.
XXXX1
4
Korina Bedinská
25890
6
Emília Rakovská
25888
7
Kováčová L.
XXXX2
9
Šimonová Z.
XXXX3
10
Adela Földyová
26027
2;5;8;9
4
11
Emma Zuzana Tárnyiková
26560
1;3;4;6;7
10;❼;11;12
8
13
Sofia Horváthová
27831
14
Toma E.
XXXX4
16
Sabína Ranaová
27834
A
ZVD:
Enikő Lakyová
Podpis:
B
Tréner:
Enikő Lakyová
Licencia:
C
Platnosť do:    01.02.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Lea Révayová
26112
5
Zuzana Klepochová
26114
7
13;14;15
4
N
7
Lucia Révayová
26033
8
Lea Laščeková
26017
9
Michaela Richnavská
30576
[3]
1
10
Nikola Hajdenová
26095
11
Bibiana Hajdenová
26107
2;❼;5;6;❼
9;10;11;12
7
12
Sofia Lehocká
26030
13
Ema Vašeková
26529
1;4
8
3
14
Linda Fialová
26184
15
Švecová L.
XXXX1
A
ZVD:
Magdaléna Révayová
Podpis:
B
Tréner:
Zuzana Klepochová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Imrich Paluk
Zdravotná služba:
Nágelová Katarína
Časomerač:
Volter Gabriella
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Polák Eszter
Podpis:
Rozhodca:
Tamara Valentínyová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:14
11
1:0
01:48
10
2:0
02:11
13
2:1
02:29
11
3:1
02:45
11
3:2
03:36
9
3:3
04:00
11
4:3
05:11
10
5:3
05:53
11
6:3
06:13
11
Nepr7m
06:34
11
7:3
09:39
10
8:3
11:02
13
8:4
11:23
11
8:5
11:48
11
8:6
12:05
10
9:6
13:33
11
Nepr7m
14:01
5
9:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
15:13
13
9:8
17:03
11
9:9
19:00
11
10:9
21:44
11
10:10
22:24
5
Napom
22:31
11
Nepr7m
26:25
11
10:11
27:20
11
10:12
27:39
5
10:13
28:04
11
11:13
28:24
5
11:14
29:33
5
11:15
30:05
11
12:15
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca