SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Modrá prípravka
Číslo
CM-25
Čas
12:20
Dátum
08.10.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Svodín
B
Hostia
Šaľa 2
Konečný
výsledok
4
25
Polčas
(15')
13
Výsledok
(30')
4
25
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lea Kecskésová
27727
3
Karin Ballayová
27802
1;3;4
3
4
Gulyás J.
XXXX1
2
1
6
Réka Šuta
27712
7
Dorka Kasnyík
27728
8
Kurcz Emily
27711
9
Volter Lea
27805
10
Maja Csandová
27729
11
Zoé Kóša
27726
12
Noémi Tóthová
27902
13
Hanna Tóthová
27901
A
ZVD:
Erika Koncserová
Podpis:
B
Tréner:
Erika Koncserová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2034
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Lenka Hercegová
30668
1;3
13;16;23
5
4
Emma Dominika Szárazová
26480
14;18
2
6
Alexandra Vyhnáliková
26470
19
1
9
Putzová
XXXX2
10
Varosová
XXXX3
2;4;5;9;11;12
15
7
14
Šimová
XXXX4
15
Lea Čamajová
26478
6;7;8;22
21;24;25
7
16
Holocsy
XXXX5
10
17;20
3
26
Ema Maľová
26468
A
ZVD:
Paulína Čamajová
Podpis:
B
Tréner:
Marcela Čamajová
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zuzana Tárnyiková
Zdravotná služba:
Wittmanová Anita
Časomerač:
Cibuľová Mária
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
15
0:1
00:11
2
0:2
01:22
10
0:3
03:22
2
0:4
04:12
10
0:5
05:14
10
0:6
05:55
15
0:7
07:30
15
0:8
08:13
15
0:9
09:46
10
0:10
10:43
16
0:11
11:47
10
0:12
14:20
10
0:13
2.polčas
m's''
A
B
akcia
15:26
2
0:14
16:52
4
0:15
17:33
3
1:15
18:12
10
1:16
19:16
2
1:17
19:41
4
2:17
20:05
16
2:18
21:44
4
2:19
22:06
3
3:19
22:26
6
3:20
23:23
16
3:21
24:45
15
3:22
25:17
3
4:22
27:09
2
4:23
29:26
15
4:24
29:50
15
4:25
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca