SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Modrá prípravka
Číslo
CM 16
Čas
13:10
Dátum
25.09.2022
Miesto
MŠH Šaľa
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šurany 1
B
Hostia
Štúrovo
Konečný
výsledok
11
9
Polčas
(20')
5
4
Výsledok
(40')
11
9
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
50
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
8
Lea Laščeková
26017
10;11
2
9
Michaela Richnavská
30576
10
Nikola Hajdenová
26095
11
Bibiana Hajdenová
26107
1;3
9
3
12
Sofia Lehocká
26030
13
Ema Vašeková
26529
2
7
2
15
Lili Švecová 4.4.2014
XXX16
16
Bibiana Filová
26528
4;5
6;8
4
17
Natália Hindická
26105
A
ZVD:
Zuzana Klepochová
Podpis:
B
Tréner:
Zuzana Klepochová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Hana Prokk
XXX16
4
Korina Bedinská
25890
5
Petra Gromanová
25879
6
Emília Rakovská
25888
7
Linda Kováčová
XXX15
11
Emma Zuzana Tárnyiková
26560
1;2;3;4
5;6;8;9
8
13
Sofia Horváthová
XXX14
14
Eszter Toma
XXX13
16
Sabína Ranaová
XXX12
7
1
17
Zara Šimonová
XXX11
A
ZVD:
Zuzana Tárnyiková
Podpis:
B
Tréner:
Enikő Lakyová
Licencia:
C
Platnosť do:    01.02.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
František Mészáros
Zdravotná služba:
Alexander Boltenkov
Časomerač:
Janka Greštiaková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Veronika Petrikovičová
Podpis:
Rozhodca:
Rebeka Haščíková
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:03
11
1:0
03:21
13
2:0
03:45
11
2:1
04:24
11
3:1
08:42
11
3:2
09:27
11
3:3
10:24
11
3:4
12:33
16
4:4
13:07
16
5:4
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:31
16
6:4
20:55
11
6:5
23:08
11
6:6
24:22
13
7:6
26:44
16
7:7
29:17
16
8:7
30:26
11
9:7
31:37
8
10:7
32:21
8
11:7
32:33
11
11:8
34:37
11
11:9
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca