SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Červená prípravka
Číslo
CC51
Čas
12.00
Dátum
27.11.2022
Miesto
MŠH Šaľa
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šaľa 1
B
Hostia
Zlatná na Ostrove
Konečný
výsledok
9
17
Polčas
(20')
4
8
Výsledok
(40')
9
17
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
50
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Soňa Križovičová
XXX14
5
Sofia Bennárová
30944
3
[5]
2
8
Sofia Hodulova 6.12.2012
XXX10
9
Jana Szöllösyová
26511
10
Sophia Suchá
25964
❼;1;2;4
6;7;8;9;❼
7
13
Lilien Vykukalová
XXX13
15
Ráczová Sofia 1.9.2015
XXX12
19
Kulenová Zlatica 12.10.2012
XXXX2
21
Rebeka Pápayová
XXX16
22
Karásová Natália 28.1.2015
XXX15
A
ZVD:
Terézia Takáčová
Podpis:
B
Tréner:
Terézia Takáčová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
7
Zselyke Benedek
27245
9
Liliana Csukásová
30385
1;3
14
3
10
Samia Adámiková
27247
12;15
2
13
Luca Lapos
27248
2
16
Dorka Sofia Cseh
27246
17
Hegedüs Luca
XXXX1
18
Kata Luca Bölcs
27243
21
Lilla Lelkes
27244
22
Abigél Benedek
27253
2;4;5;6;7;8
9;10;11;13;16
11
N
23
Dorottya Tamara Goda
27250
17
1
24
Viktória Forgáčová
30382
26
Szofia Bereczová
XXXX2
A
ZVD:
Réka Svec Somogyi
Podpis:
B
Tréner:
Réka Svec Somogyi
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Mészáros František
Zdravotná služba:
Boltenkov Alexander
Časomerač:
Hana Sýkorová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Matúš Kurňava
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:18
9
0:1
01:41
10
Nepr7m
04:00
10
Nepr7m
05:04
22
0:2
07:16
9
0:3
08:08
22
0:4
08:47
22
Napom
09:21
22
0:5
10:14
10
1:5
11:16
10
2:5
12:17
22
2:6
13:00
22
2:7
13:40
5
3:7
16:37
22
3:8
19:50
10
4:8
2.polčas
m's''
A
B
akcia
22:52
22
4:9
23:39
5
5:9
24:33
10
6:9
25:13
10
7:9
25:33
22
7:10
27:03
10
8:10
27:44
22
8:11
28:46
10
9:11
29:45
13
Vyluc2m
29:50
10
Nepr7m
30:43
10
9:12
31:59
22
9:13
33:21
9
9:14
33:57
10
9:15
35:59
15
Nepr7m
37:26
22
9:16
39:37
23
9:17
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca