SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Červená prípravka
Číslo
CC34
Čas
11.30
Dátum
22.10.2022
Miesto
MŠH Topoľčany
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Zlatná na Ostrove
B
Hostia
Šaľa 1
Konečný
výsledok
24
8
Polčas
(20')
16
2
Výsledok
(40')
24
8
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
9
Liliana Csukásová
30385
4;5;6;10
20;21;23
7
10
Samia Adámiková
27247
2;7;9;14
18
5
13
Luca Lapos
27248
13
1
17
Zselyke Benedek
27245
21
Lilla Lelkes
27244
12
1
22
Abigél Benedek
27253
1;3;8
17;19
5
23
Dorottya Tamara Goda
27250
11
1
24
Viktória Forgáčová
30382
15;16
22;24
4
26
Kata Luca Bölcs
27243
A
ZVD:
Réka Svec Somogyi
Podpis:
B
Tréner:
Réka Svec Somogyi
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Sofia Bennárová
30944
1
3;5;7
4
7
Kuklová Liliana 29.9.2013
XXX14
8
Sofia Hodulova 6.12.2012
XXX10
10
Sophia Suchá
25964
2
4;6;8
4
15
Ráczová Sofia 1.9.2015
XXX12
19
Kulenová Zlatica 12.10.2012
XXXX2
21
Pápayová Rebeka 3.8.2014
XXX16
22
Karásová Natália 28.1.2015
XXX15
A
ZVD:
Petra Varjassiová
Podpis:
B
Tréner:
Petra Varjassiová
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Jana Schwarzová
Zdravotná služba:
Ivana Terlandová
Časomerač:
Liliana Gogová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Zuzana Kopecká
Podpis:
Rozhodca:
Rebeka Haščíková
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:12
22
1:0
00:25
5
1:1
00:37
10
2:1
00:48
22
3:1
06:28
9
4:1
06:39
10
4:2
10:07
9
5:2
10:16
9
6:2
11:54
10
7:2
13:08
22
8:2
15:14
10
9:2
15:24
9
10:2
17:46
23
11:2
18:04
21
12:2
18:13
13
13:2
18:21
10
14:2
19:34
24
15:2
19:34
24
16:2
2.polčas
m's''
A
B
akcia
21:23
22
17:2
22:37
5
17:3
23:51
10
18:3
26:15
22
19:3
26:40
10
19:4
26:54
9
20:4
29:32
5
20:5
30:46
9
21:5
33:12
24
22:5
35:23
9
23:5
35:33
10
23:6
37:47
5
23:7
38:00
24
24:7
39:12
10
24:8
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca