SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Červená prípravka
Číslo
CC32
Čas
9:50
Dátum
22.10.2022
Miesto
MŠH Topoľčany
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šurany 2
B
Hostia
Zlatná na Ostrove
Konečný
výsledok
3
14
Polčas
(20')
3
8
Výsledok
(40')
3
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Nela Erdélyová 20.1.2012
XXXX7
3
Lea Révayová
26112
4
Hana Schultzová
26109
5
Zuzana Klepochová
26114
1;2;3
3
7
Lucia Révayová
26033
8
Lea Laščeková
26017
9
Nina Eva Stoklasová
26110
10
Natália Maceková 24.9.2012
XXXX9
12
Sofia Lehocká
26030
15
Kim Lia 15.9.2012
XXX10
A
ZVD:
Zuzana Klepochová
Podpis:
B
Tréner:
Magdaléna Révayová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
9
Liliana Csukásová
30385
1;3;5;6;8
13
6
10
Samia Adámiková
27247
9;12;14
3
13
Luca Lapos
27248
17
Zselyke Benedek
27245
21
Lilla Lelkes
27244
22
Abigél Benedek
27253
2;4
11
3
23
Dorottya Tamara Goda
27250
10
1
24
Viktória Forgáčová
30382
7
1
26
Kata Luca Bölcs
27243
A
ZVD:
Réka Svec Somogyi
Podpis:
B
Tréner:
Réka Svec Somogyi
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Jana Schwarzová
Zdravotná služba:
Ivana Terlandová
Časomerač:
Liliana Gogová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Zuzana Kopecká
Podpis:
Rozhodca:
Rebeka Haščíková
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:14
9
0:1
00:31
22
0:2
06:55
5
1:2
07:59
9
1:3
08:17
22
1:4
08:34
9
1:5
08:52
9
1:6
11:34
5
2:6
12:01
24
2:7
14:17
5
3:7
18:32
9
3:8
2.polčas
m's''
A
B
akcia
20:17
10
3:9
24:38
23
3:10
27:56
22
3:11
30:15
10
3:12
30:35
9
3:13
38:03
10
3:14
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca