SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
NRKZHá - Červená prípravka
Číslo
Čas
12:20
Dátum
08.10.2022
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Šaľa 1
B
Hostia
Šurany 2
Konečný
výsledok
12
11
Polčas
(15')
6
10
Výsledok
(30')
12
11
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Sofia Bennárová
30944
1;6
7;8;9;10
6
7
Kuklová Liliana 29.9.2013
XXX14
8
Petrová Natália 28.1.2015
XXX11
3
1
9
Jana Szöllösyová
26511
10
Sophia Suchá
25964
2;4;5
12
4
13
Vykukalová Lilien 25.11.2013
XXX15
15
Ráczová Sofia 1.9.2015
XXX12
11
1
19
Sofia Hodulová
XXX16
22
Kulenová Zlatica
XXX13
A
ZVD:
Adriana Grandtnerová
Podpis:
B
Tréner:
Adriana Grandtnerová
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2017
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
11:45
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Nela Erdélyová 20.10.2012
XXXX1
2
Nela Krajčovičová
29667
2;3;4;5;7;8;9
7
3
Lea Révayová
26112
10
11
2
4
Hana Schultzová
26109
6
1
6
Nela Chrobáková
26028
10
Barbora Nováková
XXX14
14
Ema Fehérváriová
XXX12
1
1
15
Lia Kim15.9.2012
XXX13
17
Kristína Demová 27.12.2012
XXXX2
18
Nina Eva Stoklasová
26110
A
ZVD:
Magdaléna Révayová
Podpis:
B
Tréner:
Magdaléna Révayová
Licencia:
D
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Juraj Molnar
Zdravotná služba:
Adriana Mészárošová
Časomerač:
Erika Surovčiková
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Monika Morvayová
Podpis:
Rozhodca:
Roman Zubo
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:52
5
1:0
01:23
14
1:1
01:59
2
1:2
02:30
10
2:2
03:30
2
2:3
03:50
8
3:3
04:15
2
3:4
05:05
2
3:5
07:40
10
4:5
08:10
10
5:5
09:45
4
5:6
10:10
5
6:6
10:55
2
6:7
11:20
2
6:8
11:40
2
6:9
12:56
3
6:10
2.polčas
m's''
A
B
akcia
17:22
5
7:10
17:50
5
8:10
20:05
5
9:10
22:56
5
10:10
23:47
15
11:10
28:23
3
11:11
28:23
10
12:11
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca