SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
Čas
12.00
Dátum
24.09.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Legends Šaľa
B
Hostia
Nové Zámky B
Konečný
výsledok
35
25
Polčas
(25')
18
9
Výsledok
(50')
35
25
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
Jakub Turányi
25477
17
1
1
Patrik Šima
30320
5
Jakub Jašík
06636
2;[4];10;11
19;21;[23];31;34;35
10
6
Oliver Klajman
06634
3;5
25;28;29;30;32
7
7
Jakub Kuka
28819
27
1
11
Tomáš Rehák
29817
7;9;18
20
4
12
Oliver Tóth
30319
2
13
Adam Kováč
28712
21
Libor Lencsés
06635
33
1
27
Patrik Pogran
29818
6;8;13;14;15;16
26
7
28
Jakub Sklenár
30371
[12]
22
2
2
55
Daniel Michal Boháč
29819
1
1
69
Noel Vozár
26355
24
1
22
A
ZVD:
Katarína Dubajová
Podpis:
B
Tréner:
Janette Pálová
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Ján Jašík
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
3
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Erik Illés
29510
1;2;3;9
10;14;15;16;19;22;24
11
5
Marek Petík
29515
6
Adam Oros
29512
7
Branislav Becík
25539
8
Sebastian Žatko
06589
4;7;8
❼;21;23;25
6
10
Jakub Thomas Müller
29507
6
11;12;13;20
5
N
11
Keresztes Patrik
XXX15
12
Adrian Beck
06554
13
Mark Radoslav Šrámek
29702
5
1
14
Roman Holý
06583
15
Matej Zattovicz
04999
17
1
17
Markus Bábin
05105
18
1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Dubajová Katarína
Zdravotná služba:
Zuzana Tóthová
Časomerač:
Lenka Boháčova
Hlásateľ
Igor Kuka
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Jozef Dvorský
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:41
55
1:0
01:35
5
2:0
02:25
3
2:1
02:39
3
2:2
03:14
6
3:2
03:35
3
3:3
04:08
10
Napom
04:14
5
4:3
05:19
6
5:3
06:19
8
5:4
07:45
13
5:5
08:28
10
5:6
09:00
27
6:6
09:27
8
6:7
09:52
11
7:7
10:35
27
8:7
10:56
11
9:7
11:52
5
10:7
12:58
5
11:7
14:54
8
11:8
16:21
28
12:8
17:20
27
13:8
20:22
27
14:8
21:04
27
15:8
21:19
3
15:9
21:48
27
16:9
22:54
17:9
24:28
11
18:9
2.polčas
m's''
A
B
akcia
25:01
5
19:9
25:22
11
20:9
27:28
5
21:9
27:50
3
21:10
28:54
28
22:10
31:13
5
23:10
32:19
10
24:13
32:19
69
24:12
32:19
10
23:12
32:19
10
23:11
32:19
8
Nepr7m
32:19
12
Vyluc2m
32:49
6
25:13
34:04
27
26:13
34:47
69
Vyluc2m
34:47
3
26:14
34:47
3
26:15
38:22
7
27:15
38:40
3
27:16
39:01
6
28:16
40:04
15
28:17
42:31
17
28:18
42:37
69
Vyluc2m
43:10
6
29:18
43:31
3
29:19
44:10
10
29:20
45:01
28
Vyluc2m
45:08
8
29:21
45:35
6
30:21
45:50
3
30:22
46:09
5
31:22
46:44
8
31:23
47:11
6
32:23
47:32
21
33:23
48:22
5
34:23
48:33
3
34:24
49:12
8
34:25
49:43
5
35:25
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca