SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
Starší žiaci
Číslo
Čas
9:00
Dátum
10.09.2022
Miesto
Veková kategória
Staršie žiactvo
A
Domáci
Nové Zámky A
B
Hostia
Nové Zámky B
Konečný
výsledok
27
8
Polčas
(30')
21
7
Výsledok
(60')
27
8
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Teodor Pirohár
04864
12;19
2
7
Dominik Ivan
06557
8
Nico Straňovský
02248
1;7;10;13;21
24
6
9
Dávid Bajtek
06620
18
1
10
Oliver Mazúch
05099
16
22;23
3
12
Simon Ayhan Kováč
05190
13
Samuel Sileský
29055
3
1
14
Alex Bednárik
02241
8;14;15;17
4
15
Jakub Boťanský
04894
4;6
25
3
18
Patrik Struhár
02249
2;5;9;11;20
26;27
7
A
ZVD:
Róbert Rédey
Podpis:
B
Tréner:
Mikuláš Kucsera
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Kristián Vadkerti
06467
5
Marek Petík
29515
7
Sebastian Žatko
06589
8
Jakub Thomas Müller
29507
1;3;6
3
9
Oliver Štofko
29575
7
8
2
10
Filip Sporni
04867
11
Mark Radoslav Šrámek
29702
4
1
12
Alex Polyák
29514
13
Markus Bábin
05105
15
Samuel Kajan
29532
2;5
2
17
Adam Šátek
05097
18
Daniel Gergely
05098
A
ZVD:
Mikuláš Kucsera
Podpis:
B
Tréner:
Peter Sporni
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Straňovský Tomáš
Zdravotná služba:
Vojna Anton
Časomerač:
Horváth Dávid
Hlásateľ
Rédey Róbert
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Sedláková Ildikó
Podpis:
Rozhodca:
Viktor Rédey
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:35
8
1:0
00:51
18
2:0
01:50
13
3:0
03:22
15
4:0
04:10
8
4:1
04:47
18
5:1
05:22
15
6:1
06:30
15
6:2
06:52
8
7:2
07:20
14
8:2
08:02
8
8:3
09:10
18
9:3
09:46
8
10:3
10:36
18
11:3
11:36
4
12:3
14:20
8
13:3
20:36
14
14:3
21:23
14
15:3
21:39
11
15:4
22:06
10
16:4
22:54
14
17:4
23:25
15
17:5
25:10
8
17:6
26:40
9
17:7
26:55
9
18:7
27:24
4
19:7
28:35
18
20:7
29:22
8
21:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:32
10
22:7
31:40
10
23:7
32:41
9
23:8
32:58
8
24:8
33:18
15
25:8
33:54
18
26:8
34:24
18
27:8
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca