SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga staršie dorastenky
Číslo
7A-33
Čas
14:15
Dátum
16.10.2022
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
MHK Bytča
B
Hostia
ŠŠK Drábová Košice
Konečný
výsledok
39
23
Polčas
(30')
19
5
Výsledok
(60')
39
23
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
60
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Emma Hundáková
01208
4;16;18
21
4
2
3
Eliška Mináriková
00803
[20];26;29;30;31;39
6
22
4
Nikola Leštinová
00788
1;6;8;❼;12;14;15
28;34
8
6
Tamara Čikotová
01207
7;9
23;36;37;38
6
7
Rebeca Kytková
02997
3;10
2
8
Jasmína Honzová
01588
2;5;17
22;24;25;27;35
8
22
11
Ema Škulipaiová
02998
32;33
2
14
Ema Weberová
00791
11;13;19
3
20
Nela Hrabovská
03077
A
ZVD:
Veronika Čikotová
Podpis:
B
Tréner:
Jana Leštinová
Licencia:
B
Platnosť do:    31.01.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
40:44
3:
47:10
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Katarína Juhásova
25478
15
1
6
Viktória Bertová
03468
23
1
2
16
Jana Palfiová
28969
18
Katarína Vargovičová
01703
27
Lujza Fotulová
01705
1;2;[3];4;5
6;7;[8];10;11;12;14;[18];19;20;22
16
35
Michaela Rojková
03608
9;13;[16];17;21
5
2
38
Lea Dubovská
30497
A
ZVD:
Miroslav Fotul
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Fotul
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Věra Lisiková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Roman Varga
Funkcia:
Team Time-Out 1:
15:46
2:
53:46
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Garabik František
Zdravotná služba:
Časomerač:
Kucej Milan
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Martin Klempa
Podpis:
Rozhodca:
Adrián Matis
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:24
4
1:0
01:08
8
2:0
01:58
7
3:0
03:53
2
4:0
06:30
8
5:0
07:38
4
6:0
08:07
6
7:0
08:49
4
8:0
09:27
6
9:0
10:42
7
10:0
12:57
3
Vyluc2m
15:34
4
Nepr7m
16:14
27
10:1
17:04
14
11:1
17:30
4
12:1
18:50
14
13:1
19:19
27
13:2
19:47
4
14:2
24:00
4
15:2
24:30
2
16:2
24:59
2
Vyluc2m
25:51
27
16:3
26:54
8
17:3
27:43
2
18:3
28:37
27
18:4
28:47
8
Vyluc2m
29:12
27
18:5
29:35
14
19:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:38
27
19:6
31:37
3
20:6
32:40
2
21:6
33:45
8
22:6
35:27
27
22:7
36:28
3
Vyluc2m
36:32
27
22:8
36:57
6
Vyluc2m
37:03
6
23:8
37:48
35
23:9
38:03
8
24:9
38:32
27
24:10
39:07
8
25:10
40:36
27
25:11
41:08
3
26:11
41:54
8
27:11
42:20
27
27:12
42:44
4
28:12
43:20
35
28:13
43:39
3
29:13
45:06
27
29:14
47:05
4
29:15
47:55
3
30:15
48:59
8
Vyluc2m
49:02
35
30:16
49:36
3
31:16
49:57
35
31:17
50:39
11
32:17
51:01
27
32:18
51:26
11
33:18
51:58
4
34:18
52:23
27
34:19
52:37
35
Vyluc2m
53:29
8
35:19
54:55
27
35:20
56:17
6
36:20
56:43
35
36:21
57:17
6
37:21
57:31
27
37:22
58:14
6
38:22
58:46
6
38:23
59:35
3
39:23
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca