SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga mladšie dorastenky
Číslo
Čas
13:30
Dátum
25.03.2023
Miesto
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
THA Martin/SMF Žilina
B
Hostia
HK Slovan Duslo Šaľa
Konečný
výsledok
Polčas
(30')
Výsledok
(60')
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Terezka Matisová
30309
2
Anna Mária Juríková
25272
4
Timea Trnková
28871
5
Nina Bukovinská
25207
7
Viktória Benedigová
30294
12
Dominika Jurkovičová
26475
15
Janka Mikulovská
30689
16
Tereza Tomaščíková
28517
20
Tereza Hrtánková
04997
21
Michaela Ďuranová
04979
22
Emma Mistríková
30275
24
Mária Bartková
28885
25
Anna Šubjaková
25357
26
Adela Učníková
04977
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Hana Sýkorová
03565
4
Naďa Uhrová
01617
5
Petra Braunová
01624
7
Lenka Štrbková
03623
10
Tamara Gerasimov
03618
11
Nina Gyárfasová
03617
17
Laura Brezánska
03867
20
Diana Stloukalová
29073
21
Petra Gubová
03615
24
Michaela Lukačinová
04333
73
Nina Letková
03561
99
Nina Dostanič
04112
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Časomerač:
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca