SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga mladšie dorastenky
Číslo
8A-84
Čas
16:00
Dátum
21.01.2023
Miesto
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
ŠŠK Drábová Košice
B
Hostia
ŠK Zemplín Trebišov
Konečný
výsledok
10
37
Polčas
(30')
6
17
Výsledok
(60')
10
37
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
50
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Christina Kalesi
27813
7
Alžbeta Lisiková
29472
1;3
2
9
Sofia Čonková
30238
22
10
Petra Pénzešová
25735
15
Ivana Vyrostková
30544
8;[10]
2
21
Laura Maxianová
27041
5
❼;9
2
22
22
Soňa Haršaníková
28041
2
24
Nina Ondrejová
26553
2
[7]
2
29
Tamara Eperješiová
25441
30
Lea Kovalčíkova
30460
32
Petronela Géczyová
04120
45
Nina Patriková
28094
4;6
2
2
55
Tamara Lovašiová
30919
A
ZVD:
Miroslav Fotul
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Fotul
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Ľubomír Dobosy
Funkcia:
D
Funkcionári:
Věra Lisiková
Funkcia:
Team Time-Out 1:
23:51
2:
53:44
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Alexandra Kozáková
29641
2
Ružena Zoššáková
29788
27;30;31;36
4
4
Kiara Vysokajová
29798
[11];13
20;33;34
5
6
Mariia Tutova
27478
1;3;16
18
4
7
Viktória Cabadová
29642
9
Ivana Jendžejovská
25427
7;14
2
12
Kiara Zuzana Gazdagová
26975
13
Galina Cibereová
29717
15
37
2
14
Yelyzaveta Kolesnikova
27479
10
19;21;26
4
2
16
Zoja Danková
29637
8;17
23;25;28;29
6
17
Eliška Duplinská
26901
2
22
Kamberovič Jasmína
XXX16
2;4;❼;5;9;❼;12
22
6
N2
44
Natália Minďarová
29648
6
24;32;35
4
A
ZVD:
Miroslav Tóth
Podpis:
B
Tréner:
Miroslav Tóth
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Magdaléna Šestáková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
16:26
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Varga Roman
Zdravotná služba:
Franková Jana
Časomerač:
Fotulová Laura
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Vargová Nikola
Podpis:
Rozhodca:
Ivan Vydra
Podpis:
Rozhodca:
Zoran Klus
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:27
6
0:1
00:50
22
0:2
01:48
6
0:3
02:17
22
0:4
04:27
22
Nepr7m
05:01
7
1:4
06:16
24
2:4
06:30
22
2:5
06:44
7
3:5
07:13
44
3:6
07:28
22
Napom
08:27
9
3:7
09:28
16
3:8
11:56
22
3:9
14:35
22
Nepr7m
15:50
14
3:10
15:53
45
Vyluc2m
16:49
21
Vyluc2m
17:02
4
3:11
17:51
22
3:12
18:43
45
4:12
21:41
21
5:12
22:29
45
6:12
22:56
4
6:13
23:57
9
6:14
26:02
13
6:15
27:54
21
Vyluc2m
28:09
6
6:16
28:53
16
6:17
2.polčas
m's''
A
B
akcia
32:29
6
6:18
33:14
21
Nepr7m
33:31
9
Vyluc2m
34:57
14
6:19
35:34
4
6:20
36:13
24
7:20
36:26
14
7:21
37:02
22
7:22
39:45
16
7:23
39:48
22
Vyluc2m
40:19
22
Vyluc2m
40:22
15
8:23
40:30
44
8:24
41:03
16
8:25
41:36
14
8:26
41:56
17
Vyluc2m
42:33
2
8:27
43:38
14
Vyluc2m
45:05
16
8:28
46:55
16
8:29
48:05
2
8:30
48:43
2
8:31
50:16
9
Vyluc2m
50:32
44
8:32
51:09
4
8:33
51:44
4
8:34
53:40
44
8:35
55:08
21
9:35
56:30
15
10:35
58:09
2
10:36
58:34
13
10:37
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca