SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga mladšie dorastenky
Číslo
Čas
15:30
Dátum
05.11.2022
Miesto
Veková kategória
Mladší dorast
A
Domáci
MŠK Iuventa Michalovce
B
Hostia
HC Tatran Stupava
Konečný
výsledok
33
13
Polčas
(30')
18
5
Výsledok
(60')
33
13
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Timea Alžbeta Valiska
06471
4
24;25;27
4
7
Jasmína Kamberovič
06523
19;30;31
3
9
Barbora Sabovová
04207
[1];3;5;17
26;29;❼;33
7
12
Dariia Marukhnych
27613
15
Patrícia Cuperová
04590
18
22
2
16
Ema Sopúchová
04195
23
1
19
Diana Padová
05242
23
Sofia Sinaiová
05255
25
Alina Kamberovič
05248
7
32
2
33
Kristína Kubičinová
28893
42
Laura Berešová
04206
6
1
65
Vanda Čižmariková
04217
9;10;14;15
4
74
Ivana Paľová
04205
2;8;11;13
4
N
75
Nela Šimková
06520
20;28
2
76
Timea Szatmáry
04256
12;16
21
3
22
92
Zuzana Hotovčinová
06451
A
ZVD:
Juraj Rohaľ
Podpis:
B
Tréner:
Dušan Daniš
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Martina Bačíková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Katarína Dlugošová
Funkcia:
Team Time-Out 1:
22:26
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Karolína Šperglová
03123
2
Anežka Stránska
05014
4
Klára Drahošová
05127
6
Júlia Granátová
06473
7
Lenka Dvoranová
06456
21
Vivien Seewaldová
05186
5
1
30
Alexandra Kopková
03850
9
1
N
32
Lucia Polláková
05048
34
Lenka Tarabová
05868
39
Tereza Hýravá
05184
40
Barbora Karkušová
04984
10
1
41
Hana Hasoňová
05609
1
13
2
44
Júlia Ďurišová
06435
53
Natália Labudová
04766
2;3;4
6;7;8;11
7
65
Patrícia Mikulová
06455
93
Júlia Hýravá
05185
12
1
A
ZVD:
Peter Olšavský
Podpis:
B
Tréner:
Ľuboš Hepner
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2023
C
Funkcionári:
Barbora Hanzalíková
Funkcia:
D
Funkcionári:
Lucia Labudová
Funkcia:
Team Time-Out 1:
07:45
2:
34:40
3:
52:09
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Zdravotná služba:
Mašľan Marek
Časomerač:
Dominik Valiska
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Drahoslav Ondo Eštok
Podpis:
Rozhodca:
Tomáš Palovčák
Podpis:
Rozhodca:
Peter Richvalský
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:28
9
1:0
01:35
74
2:0
02:44
41
2:1
03:51
74
Napom
04:09
9
3:1
05:17
53
3:2
07:45
5
4:2
08:37
9
5:2
10:44
42
6:2
12:30
25
7:2
12:35
30
Napom
13:09
74
8:2
14:31
65
9:2
15:09
53
9:3
16:27
65
10:3
17:23
53
10:4
17:50
74
11:4
18:28
21
11:5
19:13
76
12:5
21:02
74
13:5
22:02
65
14:5
23:14
65
15:5
24:29
76
16:5
26:59
9
17:5
27:57
76
Vyluc2m
29:20
15
18:5
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:45
53
18:6
30:56
7
19:6
33:28
75
20:6
33:56
76
21:6
37:08
76
Vyluc2m
37:20
53
21:7
37:56
15
22:7
40:18
53
22:8
40:47
16
23:8
42:09
30
23:9
44:16
5
24:9
46:46
40
24:10
47:36
5
25:10
48:51
9
26:10
49:25
5
27:10
50:09
75
28:10
50:38
9
29:10
51:10
7
30:10
56:01
53
30:11
56:07
7
31:11
56:53
93
31:12
57:19
9
Nepr7m
57:40
25
32:12
58:13
41
32:13
58:29
9
33:13
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca