SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga ženy
Číslo
2-147
Čas
19:00
Dátum
01.04.2023
Miesto
Veková kategória
Dospelí
A
Domáci
HKM Šurany
B
Hostia
ŠA Trenčín
Konečný
výsledok
32
21
Polčas
(30')
18
9
Výsledok
(60')
32
21
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
80
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Nikoleta Nemešová
02405
2
Timea Zlatinská
00382
3
19;24;32
4
N
3
Ivana Homolová
27556
7
1
4
Lenka Záhorcová
00159
26;30
2
5
Vivien Zlatinská
00385
2
1
2
7
Monika Procháczková
04297
1;10;18
3
8
Tatiana Daneková
02403
6
28
2
9
Eva Takáčová
02397
20;21
2
2
11
Andrea Grigová
00161
13
Romana Jenigárová
02396
4;15
22
3
2
14 H
Radka Šalatová
03785
5;[9];11;12
27;31
6
15 H
Rebecca Bírová
03905
[14];16;17
23;25;29
6
17
Zuzana Klepochová
25935
8;13
2
19
Sára Buranská
00160
2
A
ZVD:
Romana Slažanská
Podpis:
B
Tréner:
Ľubica Hlavatá
Licencia:
B
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Lukáš Hlavatý
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Vanesa Matejíková
00851
3
[10];12;14;❼;18
5
7
Zuzana Mesárošová
00860
5;7;9
20
4
12
Nikola Fáriková
10765
17
Lenka Vépyová
03058
19
Martina Grófová
00859
16;21
2
22H
Karolína Dovičínová
00849
24
Lucia Leštinová
00793
2;8
2
28
Radka Bečárová
25951
33
Diana Bačík Chrenková
00829
[4];[6];❼
[19];❼
3
71
Linda Marcineková
00844
1
11;13;15;17
5
A
ZVD:
Zdena Rajnohová
Podpis:
B
Tréner:
Zdena Rajnohová
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
12:23
2:
40:39
3:
Počet 7m hodov:
7
Góly zo 7m:
4
Hl. usporiadateľ:
Ľubomír Cvik
Zdravotná služba:
Monika Blanárová
Časomerač:
Lucia Cviková
Hlásateľ
Zuzana Kurucová
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Jana Zlatinská
Podpis:
Rozhodca:
Jakub Šmalo
Podpis:
Rozhodca:
Dávid Chudoba
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:29
7
1:0
02:58
5
2:0
05:17
2
Napom
05:46
2
3:0
06:50
71
3:1
08:07
13
4:1
08:28
24
4:2
08:44
14 H
5:2
10:59
2
5:3
11:11
8
6:3
12:23
3
7:3
13:31
17
8:3
14:04
33
8:4
14:51
7
8:5
15:43
14 H
9:5
16:51
7
10:5
17:46
14 H
11:5
19:37
33
11:6
21:50
14 H
12:6
22:31
17
13:6
23:00
7
13:7
23:57
15 H
14:7
24:42
24
14:8
24:53
13
15:8
27:22
15 H
16:8
27:50
7
16:9
28:21
15 H
17:9
28:49
5
Vyluc2m
28:59
13
Vyluc2m
29:05
33
Nepr7m
29:55
7
18:9
2.polčas
m's''
A
B
akcia
31:58
2
18:10
32:21
2
19:10
33:56
9
20:10
35:40
9
21:10
36:58
71
21:11
37:07
13
22:11
37:29
2
22:12
39:08
15 H
23:12
39:43
2
24:12
42:06
71
24:13
42:47
2
24:14
43:29
15 H
25:14
43:43
71
25:15
44:28
4
26:15
44:39
19
26:16
45:04
14 H
27:16
45:23
8
28:16
49:15
15 H
29:16
49:47
19
Vyluc2m
49:54
2
Nepr7m
51:38
71
29:17
52:05
4
30:17
53:02
2
30:18
53:38
14 H
31:18
54:00
9
Vyluc2m
54:03
33
31:19
54:34
2
32:19
55:13
7
32:20
57:25
19
32:21
59:33
33
Nepr7m
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca