SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
2. Spojená liga STDCI+MLDCI
Číslo
6C-50
Čas
10:00
Dátum
06.05.2023
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
HBC Trnava
B
Hostia
MHák Martin/SMF ZA MLDCI
Konečný
výsledok
38
21
Polčas
(30')
20
11
Výsledok
(60')
38
21
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
50
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Richard René Kalivoda
05034
4
Jakub Gese
05043
2;5;9;17
37
5
6
Tomáš Bartošovič
28782
4;13;15
26;35
5
7
Šimon Pavlík
05041
10;11;12;14
21;[25];27;30
8
8
Thomas Peter Cozens
04510
3;8;[20]
22;24
5
9
Fojcík Matúš RP 00115
XXXX1
1
[28]
2
11
David Blaho
04505
29;36;38
3
12
Adam Struhár
28588
14
Lukáš Súsedka
00138
6;7;18;19
23;31;34
7
15
Jakub Novák
05033
32;33
2
2
17
Tomáš Dudžák
05049
16
1
N
84
Lukáš Dudžák
03737
A
ZVD:
Martin Struhár
Podpis:
B
Tréner:
Matúš Vlášek
Licencia:
C
Platnosť do:    31.12.2023
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
3
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
4
Andrej Pavelka
26134
9
1
5
Michel Richard RP 30277
XXXX2
8;10;11
3
7
Michel Filip RP 25354
XXXX1
12
1
8
Adam Mandát
29882
1;2;3;5;6
20;❼
6
10
Martin John Mwazighe
25534
7
14;16;[17];18;[19]
6
11
David Madeja
25467
15
1
14
Tomáš Moric
28680
❼;4
13;21
3
16
Daniel Stroka
26169
A
ZVD:
Jozef Horka
Podpis:
B
Tréner:
Jozef Horka
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
18:58
2:
48:39
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Lukačovič Ján
Zdravotná služba:
Lukačovič Peter
Časomerač:
Chlapík Vladimír
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Nemček Vladimír
Podpis:
Rozhodca:
Tobiáš Ondruš
Podpis:
Rozhodca:
Marek Klačanský
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:38
9
1:0
02:37
4
2:0
04:29
17
Napom
04:37
8
3:0
05:17
8
3:1
05:47
6
4:1
06:10
4
5:1
07:09
14
6:1
08:29
14
Nepr7m
09:12
14
7:1
09:59
8
8:1
10:58
8
8:2
11:25
4
9:2
12:02
7
10:2
12:26
8
10:3
13:03
14
10:4
14:17
8
10:5
16:45
8
10:6
19:44
7
11:6
21:22
10
11:7
21:54
7
12:7
22:28
5
12:8
23:24
4
12:9
23:47
6
13:9
24:35
5
13:10
25:09
7
14:10
26:09
6
15:10
26:43
17
16:10
27:23
4
17:10
28:24
5
17:11
28:56
14
18:11
29:29
14
19:11
30:00
8
20:11
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:45
7
21:11
31:51
8
22:11
33:10
14
23:11
34:08
8
24:11
35:35
7
25:11
36:30
14
25:12
36:59
7
25:13
37:52
6
26:13
38:33
7
27:13
39:24
10
27:14
40:06
11
27:15
40:50
11
28:15
41:18
7
29:15
41:29
10
29:16
41:38
14
30:16
41:42
9
31:16
42:20
15
32:16
44:08
10
32:17
44:48
15
33:17
46:47
14
34:17
48:14
10
34:18
49:09
10
34:19
50:43
6
35:19
52:14
11
36:19
53:46
8
36:20
54:59
15
Vyluc2m
55:56
8
Nepr7m
57:47
14
36:21
58:36
4
37:21
59:01
11
38:21
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca