SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
2. Spojená liga STDCI+MLDCI
Číslo
D 2
Čas
13:00
Dátum
19.03.2023
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
MHák Martin/SMF ZA STDCI
B
Hostia
MHák Martin/SMF ZA MLDCI
Konečný
výsledok
41
18
Polčas
(30')
17
8
Výsledok
(60')
41
18
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Dominik Holboj
30924
4
Timotej Venény
02946
10
18;19;20
4
5
Richard Osadský
04737
6
Jakub Slezák
02216
9;11;12;13;14;15;16;17
21;22;23;❼;24;25
13
8
Michal Balážik
30661
10
Alex Matia
02542
4;5;6
26;27;28;29;30;31
9
11
Miroslav Jesenský
00691
1;2;7;8
32;33;34;35;36;37
10
16
Andrej Kapusta
00701
18
Peter Nahálka
02947
3
38;39
3
32
Toni Gross
27823
44
Samuel Hamšík
04564
68
Boris Majtan
01284
40;[41]
2
A
ZVD:
Peter Záturecký
Podpis:
B
Tréner:
Záturecký Peter
Licencia:
Platnosť do:   
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Adam Kanaloš
02218
2
Kasper Tomáš 25318
XXX15
3
Šimon Tóth
28995
9
1
6
Andrej Pavelka
26134
1;2
10
3
8
Tomáš Moric
01278
9
Richard Labánek
28386
10
Martin John Mwazighe
25534
3;4;5;6
12;13
6
11
Adam Mandát
29882
11;16;17
3
13
David Madeja
25467
7
14;15;18
4
14
Patrik Súľovský
30355
8
1
16
Daniel Stroka
26169
A
ZVD:
Jozef Horka
Podpis:
B
Tréner:
Jozef Horka
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
24:32
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Janík Milan
Zdravotná služba:
Majcherová
Časomerač:
Ivan Kapusta
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Rantová Ivana
Podpis:
Rozhodca:
Michal Gönczi
Podpis:
Rozhodca:
Ladislav Hrúz
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:04
6
0:1
00:07
6
0:2
01:03
8
Nepr7m
01:09
10
0:3
01:11
10
0:4
01:14
10
0:5
01:16
10
0:6
01:24
13
0:7
01:27
14
0:8
01:32
18
1:8
01:36
11
2:8
01:38
11
3:8
01:41
11
4:8
01:43
11
5:8
01:47
10
6:8
01:49
10
7:8
01:51
10
8:8
01:56
4
9:8
02:05
6
10:8
02:07
6
11:8
02:09
6
12:8
02:12
6
13:8
02:14
6
14:8
02:18
6
15:8
02:20
6
16:8
02:23
6
17:8
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:35
4
18:8
30:37
4
19:8
30:39
4
20:8
30:46
6
21:8
30:48
6
22:8
30:49
6
23:8
30:51
6
24:8
30:53
6
25:8
30:55
6
Nepr7m
31:02
10
26:8
31:04
10
27:8
31:07
10
28:8
31:09
10
29:8
31:11
10
30:8
31:15
10
31:8
31:19
11
32:8
31:22
11
33:8
31:24
11
34:8
31:27
11
35:8
31:30
11
36:8
31:33
11
37:8
31:37
18
38:8
31:39
18
39:8
31:47
68
40:8
31:49
68
41:8
31:54
3
41:9
32:08
6
41:10
32:13
10
41:11
32:15
10
41:12
32:20
11
41:13
32:22
11
41:14
32:25
11
41:15
32:28
13
41:16
32:30
13
41:17
32:32
13
41:18
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca