SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
2. Spojená liga STDCI+MLDCI
Číslo
6C-14
Čas
14:45
Dátum
30.10.2022
Miesto
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
MHák Martin/SMF ZA STDCI
B
Hostia
HBC Trnava
Konečný
výsledok
23
28
Polčas
(30')
13
12
Výsledok
(60')
23
28
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Adam Kanaloš
02218
2
4
Timotej Venény
02946
9
1
2
6
Jakub Slezák
02216
1;[3];4;10;11;12;13
18;[19];20;21
11
2
8
Adam Horník
02212
2
14;17;22;23
5
22
10
Alex Matia
02542
8
1
2
16
Andrej Kapusta
00701
19
Peter Nahálka
02947
16
1
2
21
Martin John Mwazighe
25534
5
1
2
24
Tomáš Moric
01278
6;7
15
3
44
Samuel Hamšík
04564
A
ZVD:
Ivan Kapusta
Podpis:
B
Tréner:
Jozef Horka
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
16:30
2:
45:51
3:
54:14
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
2
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Richard René Kalivoda
05034
3
Samuel Susko
26859
6
Tomáš Bartošovič
28782
16
1
7
Šimon Pavlík
05041
3;5;8
15;18;24
6
2
10
Roman Poklop
28554
11
14;19;26;27;28
6
2
11
Dávid Hrnčár
05040
[4];[6];7;9;12
21;22;[25]
8
2
12
Adam Struhár
28588
13
Fojcik Matúš 00115
XXX15
20
1
14
Lukáš Súsedka
00138
1
13
2
2
15
Jakub Novák
05033
10
17
2
17
Tomáš Dudžák
05049
2
23
2
22
A
ZVD:
Matúš Vlášek
Podpis:
B
Tréner:
Matúš Vlášek
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
52:12
2:
3:
Počet 7m hodov:
4
Góly zo 7m:
3
Hl. usporiadateľ:
Janík Milan
Zdravotná služba:
Monika Janíková
Časomerač:
Čujko Miroslav
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Nepelová Miriam
Podpis:
Rozhodca:
Martin Klempa
Podpis:
Rozhodca:
Patrik Vanko
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:50
14
0:1
01:34
6
1:1
02:13
17
1:2
03:03
8
2:2
04:49
7
2:3
06:24
6
3:3
08:06
6
4:3
08:44
21
5:3
09:28
11
5:4
11:09
7
5:5
11:50
8
Vyluc2m
11:53
11
5:6
12:40
24
6:6
14:58
10
Vyluc2m
15:12
24
7:6
15:44
10
8:6
15:59
11
8:7
16:29
7
8:8
17:02
4
9:8
17:37
11
9:9
18:29
15
9:10
21:08
4
Vyluc2m
22:59
6
10:10
23:34
10
10:11
24:47
8
Vyluc2m
26:21
6
11:11
26:42
11
11:12
27:12
6
12:12
28:26
7
Vyluc2m
28:45
11
Vyluc2m
28:55
6
13:12
29:41
6
Vyluc2m
29:41
1
Vyluc2m
29:47
13
Nepr7m
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:08
14
13:13
31:57
8
14:13
32:47
10
14:14
34:51
7
14:15
35:25
24
15:15
36:13
6
15:16
38:03
14
Vyluc2m
38:38
19
16:16
39:36
15
16:17
39:55
8
17:17
41:42
7
17:18
45:07
19
Vyluc2m
45:41
10
17:19
47:07
6
18:19
47:43
13
18:20
48:12
17
Vyluc2m
48:25
6
19:20
48:34
6
20:20
49:16
11
20:21
50:12
11
20:22
50:48
6
21:22
52:01
8
22:22
52:38
17
22:23
53:07
10
Vyluc2m
53:17
17
Vyluc2m
53:37
7
22:24
54:15
8
23:24
56:08
11
23:25
56:26
21
Vyluc2m
57:00
10
23:26
57:20
10
23:27
59:53
10
23:28
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca