SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
2. Spojená liga STDCI+MLDCI
Číslo
Čas
10:00
Dátum
09.10.2022
Miesto
MŠH Šaľa
Veková kategória
Starší dorast
A
Domáci
HKM Šaľa STDCI
B
Hostia
HBC Trnava
Konečný
výsledok
35
21
Polčas
(30')
20
8
Výsledok
(60')
35
21
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
32
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Marko Ollári
03771
1;5;7;10;13;18
21;24;27;31
10
2
4
Miroslav Prekop
03775
2
1
10
Lukáš Ján Šipický
03772
3;8;9;11;19
26
6
2
11
Tomáš Blažek
05095
16;20
30
3
12
Stanislav Sopka
03826
13
Matúš Kurňava
03709
17
29;33;34
4
15
Stanislav Szabó
30515
17
Patrik Holbik
05138
18
Martin Lénart
05110
[4];6;12;14
22;23;25;28;32
9
25
Šimon Polák
25446
15
35
2
27
Šimon Mucha
28569
A
ZVD:
Tomáš Bogár
Podpis:
B
Tréner:
Štefan Kelemen
Licencia:
A
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Richard René Kalivoda
05034
4
Jakub Gese
05043
7
1
5
Simon Daniš
04929
17;20
2
7
Šimon Pavlík
05041
3;4;6
10;16;18;21
7
2
8
Jakub Novák
05033
❼;2;5
9;11;[13];14
6
10
Roman Poklop
28554
1;8
15;19
4
22
11
David Blaho
04505
12
Lukáš Dudžák
03737
14
Lukáš Súsedka
00138
2
16
Adam Struhár
28588
17
Tomáš Dudžák
05049
12
1
22
A
ZVD:
Matuš Vlášek
Podpis:
B
Tréner:
Matúš Vlášek
Licencia:
C
Platnosť do:    30.06.2024
N
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
14:26
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
1
Hl. usporiadateľ:
Kovár Milan
Zdravotná služba:
Oľga Tothová
Časomerač:
Kuglerová Janka
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Roman Zubo
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:27
3
1:0
03:14
8
Nepr7m
05:07
4
2:0
05:49
10
2:1
06:15
8
2:2
06:52
10
3:2
10:04
18
4:2
10:42
10
Vyluc2m
11:43
3
5:2
12:28
B
Napom
12:29
7
Vyluc2m
13:25
18
6:2
14:09
3
7:2
16:21
10
8:2
17:08
10
9:2
17:54
3
10:2
18:24
10
11:2
19:08
18
12:2
20:06
7
12:3
20:42
3
13:3
21:15
7
13:4
21:43
18
14:4
22:45
8
14:5
22:57
25
15:5
23:25
7
15:6
25:02
11
16:6
25:43
4
16:7
26:21
13
17:7
27:09
3
18:7
28:13
10
19:7
29:12
11
20:7
29:55
10
20:8
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:41
10
Vyluc2m
30:58
8
20:9
31:49
7
20:10
32:21
8
20:11
32:50
3
21:11
33:18
18
22:11
33:50
17
22:12
34:23
18
23:12
35:13
3
Vyluc2m
35:19
8
23:13
36:13
8
23:14
39:42
10
23:15
40:24
3
24:15
41:06
7
24:16
42:25
5
24:17
42:53
18
25:17
43:33
10
Vyluc2m
44:29
10
26:17
45:09
3
27:17
46:31
7
27:18
46:43
18
28:18
48:15
13
29:18
48:55
17
Vyluc2m
49:54
10
29:19
50:07
11
30:19
51:11
5
30:20
52:05
17
Vyluc2m
52:32
3
31:20
53:48
18
32:20
54:48
13
33:20
56:41
13
34:20
58:40
7
34:21
59:26
25
35:21
59:29
14
Vyluc2m
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca