SZH
Slovenský zväz hádzanej
Zápis o stretnutí
Súťaž
1. liga muži
Číslo
A1-86
Čas
18:00
Dátum
13.05.2023
Miesto
Veková kategória
Dospelí
A
Domáci
TJ Sokol Cífer
B
Hostia
Štart HC Smartpoint Malacky
Konečný
výsledok
31
29
Polčas
(30')
16
12
Výsledok
(60')
31
29
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Marek Jankovič
00106
3
Matúš Fojcík
00115
4
Miroslav Popluhár
00118
5
Martin Kobela
00107
6
Andrej Minárik
01371
8
Ľubomír Lovás
00113
9
Michal Jankovič
00112
10
Filip Tománek
01415
11
Marcel Mokoš
00121
14
Peter Gbelec
00105
21
Roman Šiška
27715
23
Lukáš Súsedka
00138
35
Filip Čík
02610
64
Lukáš Marušinec
01367
77
Jaroslav Smeták
28561
84
Lukáš Dudžák
03737
A
ZVD:
Ľubomír Lovás
Podpis:
B
Tréner:
Igor Žáčik
Licencia:
B
Platnosť do:    30.06.2024
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
8:31
2:
58:42
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
A
ZVD:
Marián Rummel
Podpis:
B
Tréner:
Marián Rummel
Licencia:
Master Coach
Platnosť do:    31.08.2024
C
Funkcionári:
Jozef Stejskal
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
26:50
2:
41:40
3:
Počet 7m hodov:
Góly zo 7m:
Hl. usporiadateľ:
Tučnovič Stanislav
Zdravotná služba:
Habiňák
Časomerač:
Moravcová
Hlásateľ
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Štefíková
Podpis:
Rozhodca:
Rebeka Haščíková
Podpis:
Rozhodca:
Stanislava Kellner
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz, DP = disciplinárny trest
Vystavenie hráčov a funkcionárov (-ok) disciplinárnemu konaniu:
(popis "diskvalifikácie so správou")............................................
............................................

Zodpovedný vedúci družstva A
Zodpovedný vedúci družstva B
Správa o stave zranených hráčok (druh zranenia, príčina, pokračovala v hre, čas zranenia):
Správa ROZHODCOV:
Nerešpektovanie ustanovení rozpisu.
Mimoriadne udalosti, nedostatky, doporučenia.
Zdôvodnenia diskvalifikácii.............................................
..................................
............................................

Rozhodca
Dátum
Rozhodca